Hoppa till huvudinnehållet

Distanssjuksköterska ger stöd till kollegorna

 Fanny Nilsson sittande framför dator Karin Bokedal på bild på datorskärmen
Erfarna sjuksköterskor har fått möjlighet att jobba på distans i ett projekt som nu får ytterligare arbetsmiljöbidrag. Syftet är att skapa en bättre arbetsmiljö genom att ge stöd till kollegor och att kunna erbjuda attraktiva tjänster för erfarna sjuksköterskor. Projektet har också inneburit kortare vårdtider och ett ökat patientflöde

Projekt distanssjuksköterska genomfördes under hösten 2023 med stöd av statliga arbetsmiljöbidrag som söktes av kvalitets- och patientsäkerhetsavdelningen. Ett liknande projekt har också genomförts på Karolinska sjukhuset.

– Vi har samarbetat en del och kunnat utbyta erfarenheter för att lära av varandra, säger Anneli Lennberg, chefsjuksköterska på Södersjukhuset.

Ytterligare arbetsmiljöbidrag under våren

Nu har projektet fått ytterligare arbetsmiljöbidrag och fortsätter under våren på ortopedens vårdavdelningar 12, 15 och 62, som också deltog under hösten.

– Vi ville skapa en bättre arbetsmiljö och kunna erbjuda attraktiva arbetsuppgifter för att öka kvarstannandet och möjligheten att rekrytera sjuksköterskor. Vi ville också öka flödena och minska vårdtiden för att skapa mer nytta för inneliggande patienter och frigöra vårdplatser för dem som väntade på akuten, säger Tina Sjöqvist, vårdenhetschef på avdelning 12.

Erfaren sjuksköterska arbetar på distans

I korthet har projektet inneburit att en erfaren sjuksköterska under helgen har arbetat på distans hemifrån med administrativa uppgifter och med att ge råd till mer oerfarna kollegor på de tre vårdavdelningarna.

– För nya och oerfarna sjuksköterskor kan det vara stressande att arbeta under helgen när bemanningen är lägre. Det här blir ett sätt att stötta dem, öka patientsäkerheten och skapa en bättre arbetsmiljö, säger Monica Renström, vårdenhetschef på avdelning 15.

Intresset att få jobba hemifrån var stort. Karin Bokedal och Fanny Nilsson, båda enhetsledare, är två av de sjuksköterskor som deltog under hösten.

– Det har inte funnits i tanken tidigare att jag som sjuksköterska på en vårdavdelning skulle kunna jobba hemifrån, säger Fanny Nilsson.

– Jag satt hemma och kommunicerade via videomöten eller Take Care, mycket av kommunikationen gick via tavlan som finns där. Sjuksköterskorna på plats loggade in vid behov. Det kunde vara omvårdnadsfrågor som hur man skulle lägga om ett sår eller frågor om läkemedel, säger Karin Bokedal.

När distanssjuksköterskan inte svarade på frågor arbetade hen med administrativa uppgifter som normalt är svåra att hinna med på helgen och riskerar att prioriteras bort. Kommande utskrivningar är ett exempel på ett sådant tidskrävande moment.

– Jag kunde förbereda måndagens uppgifter som att påbörja utskrivningar, skriva remisser till geriatrik eller rehab, boka transporter, återbesök och gipstider, säger Fanny Nilsson.

Lugnare arbetsmiljö och mer tid för patienterna

När utskrivningarna är förberedda på söndagen kan vårtiderna den kommande veckan kortas och patientflödet ökar. Det skapar en lugnare arbetsmiljö och mer tid för patienterna. Fanny Nilsson menar också att distanssjuksköterskan i sin roll kan bidra till att stärka patientsäkerheten genom att ha en överblick över patienternas vård.

Tack vare ytterligare arbetsmiljöbidrag kommer de tre vårdavdelningarna på ortopeden nu att fortsätta arbeta med distanssjuksköterska även under våren.

– Det tar tid att förankra ett nytt arbetssätt. Vi är därför glada att vi får möjlighet att fortsätta detta projekt för att så småningom kunna implementera det i ordinarie verksamhet, säger Anneli Lennberg.

På bilden Fanny Nilsson vid datorn och Karin Bokedal på dataskärmen.
(Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös.)