Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Faktorer som bidrar till läkares specialistval

Den 22 mars disputerar Caroline Olsson vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI Sös). I sin avhandling har hon bl. a. undersökt om vilka faktorer som bidrar till läkares specialistval

Vad handlar forskningen i din avhandling om?

- Jag har undersökt läkares specialistval eftersom det sedan länge råder brist på läkare inom vissa medicinska specialiteter, både i Sverige och globalt. I Sverige saknas det framförallt specialister inom allmän medicin, psykiatri och geriatrik.

Vad är det viktigaste du kommit fram till?

- Att specialistval är komplexa processer som tar lång tid, för många börjar den tidigt under läkarutbildningen. De specialiteter som har svårt att rekrytera har det gemensamt att läkare anser att de har låg status. Andra faktorer som är viktiga i specialistvalet är arbetsmiljöfrågor, förebilder och viljan att kunna bidra inom specialiteten. Kunskapen kan användas till att se hela utbildningskedjan som en möjlighet att rekrytera blivande specialister. För enskilda läkare är det viktigt att välja rätt specialitet för att man ska trivas med sitt yrkesval och vilja stanna kvar. För patienter är det viktigt att det finns specialister att tillgå.

Hur ska du gå vidare nu – ska du fortsätta forska?

- Vi undersöker nu möjligheten att forska om specialistsjuksköterskors specialistval.

Läs Caroline Olssons avhandling här: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30656525

 

Om Caroline Olsson
Caroline Olsson har arbetat på Karolinska Institutet sedan 2002 med lika villkor och breddad rekrytering. Sedan 2015 är hon också doktorand på KI SÖS och forskar om läkares specialistval kopplat till tidigare utbildningsmeriter, social bakgrund, genus och personlighetsfaktorer.

I arbetet med lika villkor arbetar Caroline Olsson förebyggande inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå, forskarutbildningsnivå och forskning. Caroline Olsson föreläser både för studenter och anställda vid KI och på CKU:s pedagogiska kurser för kliniska handledare. I arbetet med breddad rekrytering är Caroline Olsson samordnare av KIs åtgärder för en breddad rekrytering och ett breddad deltagande. Caroline Olsson sitter också i styrelsen för det nationella nätverket Include.'

Institutionen för klinisk forskning och utbildning (KI SÖS)
KI SÖS är placerad på Södersjukhuset och bedriver många av Södersjukhusets forskare framstående medicinsk forskning kring våra stora folksjukdomar, vid sidan av sina kliniska tjänster. Men medarbetare från Södersjukhuset forskar även på andra institutioner, liksom bedriver pedagogisk forskning. Forskningen gör att Södersjukhuset kan erbjuda patienterna en nytänkande och uppdaterad vård av högsta kvalitet, baserad på de senaste forskningsrönen.