Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Fem nya samvårdsplatser på neonatalvårdsavdelningen

Sachsska barnsjukhuset och verksamhetsområde kvinnosjukvård och förlossning på Södersjukhuset introducerar fem nya samvårdsplatser på neonatalavdelningen.

De nya samvårdsplatserna är ett stort steg mot att främja en sammanhållen vård, och möjliggör "noll separation" för mammor och nyfödda barn som är i behov av eftervård efter en födsel.

– Det är i dag en självklarhet att nyfödda och friska barn kan vara tillsammans med en förälder dygnet runt efter en förlossning. På samma sätt är det självklart att lite större barn får ha minst en förälder hos sig om de behöver sjukhusvård. Detsamma bör gälla sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Jag är därför oerhört stolt över att vi kan se till att familjer i behov av vård kan få hjälp tillsammans, säger Anna Danieyko, chefbarnmorska för eftervård och projektledare för samvården på neonatalavdelningen.

Samvårdsplatserna är belägna på neonatalvdelningen och kommer att bemannas av en barnmorska dygnet runt, och är en del av utvecklingen av Södersjukhusets förlossningsvård.

– Samvårdsplatserna på neonatalavdelningen kommer att bemannas av en barnmorska dygnet runt. Det gör att familjer kan vara tillsammans i denna kritiska fas. Detta betonar vårt åtagande att utveckla och erbjuda högkvalitativ och jämlik eftervård, säger Ann-Margreth Gräsberg, vårdchef för obstetrik på Södersjukhuset.

Foto: Jann Lipka