Hoppa till huvudinnehållet

Fler alternativ för dig som söker akut vård under helgerna

"I år finns det fler alternativ för de som behöver söka akut vård. Man behöver inte själv hålla reda på vad som passar bäst utan det enklaste är att ringa 1177 Vårdguiden när som helst på dygnet och få råd av en erfaren sjuksköterska. För den som skadat sig och behöver få veta om något är brutet kan närakuten vara det bästa alternativet," säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Stockholm har nio närakuter, sex akutmottagningar, jourläkarbilar dygnet runt och 960 platser för äldre i geriatriken som kan ta hand om sjuka och skadade under helgerna. 1177 Vårdguiden på telefon hjälper patienter till rätt vårdform eller ger egenvårdsråd dygnet runt.

På akutsjukhusen väntas trycket bli högt, framförallt framemot trettonhelgen på grund av att det är många röda dagar i följd. Akutsjukhusen har haft kontakter med kommunerna för att underlätta samarbetet om de äldre som behöver skrivas ut. De har också valt att ha en högre bemanning just kring trettonhelgen och så att fler medarbetare kan vara lediga över juldagarna då det ofta kommer lite färre patienter. Fler dagvårdsavdelningar och fler medarbetare inom stödfunktioner stärker också vården.

- Vi behöver ha extra fokus på de äldsta och sköraste nu under jul och nyår. Vården runt dem måste fungera för att de ska få ett bra omhändertagande även över helgerna. Därför är det bra med jourläkarbilar dygnet runt som kan komma hem till äldre och ibland till och med göra att de slipper åka till en akutmottagning. Utökningen av platser i den geriatriska vården för äldre är också viktig, säger Johan Bratt.

Ambulanssjukvården har byggts ut under året med fler fordon och en stärkt dirigering som innebär att alla fordon nu dirigeras via SOS Alarm som därmed kan utnyttja resurserna bättre. Nyårsaftonen är det dygn då behovet av ambulans är som allra störst under hela året, antalet fordon i drift kommer också vara det högsta på hela året.

Viktiga förändringar sedan förra året

Allt fler besöker nu en närakut eller husläkarjour istället för akutmottagning. Besöken till närakuter och husläkarjourer har ökat med 44 procent under januari-november jämfört med samma månader förra året. Besöken på akutmottagningar har minskat med 12 procent under samma period.

Ny organisation för jourläkarbilar gör det lättare att träffa en jourläkare som kan göra bedömning i hemmet för den som har svårt att ta sig till vården. Kontakten går via 1177 Vårdguiden eller SOS Alarm. 

Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och specialistsjuksköterska. De kan stödja ambulanserna med akuta vårdinsatser och göra fler bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus.

ASiH (Avancerad sjukvård i hemmet) har utökats och har nu cirka 2500 inskrivna. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

En ökning från fem till sju transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det frigör många platser som idag upptas av patienter som väntar på transporter.

Dagvårdsplatser på akutsjukhusen för akut vård. Patienter som inte behöver övernatta kan åka hem och sedan komma tillbaka på fortsatt behandling nästa dag. Ger personalen på natten möjlighet att fokusera på de allra sjukaste.

Sammantaget fler geriatriska vårdplatser än förra jul och nyårshelgen.