Hoppa till huvudinnehållet

Fler gör mammografi i Södertälje

När Bröstcentrum Södersjukhuset öppnade en mammografienhet på Södertälje sjukhus kom 15-20 procent fler kvinnor till screeningen. Närhetsprincipen tros vara en viktig faktor.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor, varje år får nära 8 000 personer diagnosen i Sverige. Men bröstcancer går att bota om den hittas tidigt. I Stockholmsregionen kallas alla kvinnor mellan 40-74 år till screening. Av dessa uteblir omkring mellan 20-30 % från besöket, i en del områden är andelen ännu högre. Varför är det så?

–  Jag tror att orsakerna varierar beroende på kvinnans livssituation och hennes tidigare erfarenheter av vården, liksom okunskap om hälsorisker. Men även närheten till en klinik spelar in. Det ska vara lätt att delta i mammografi, säger Ann Sundbom, verksamhetschef på mammografin Bröstcentrum Södersjukhuset.

Sedan i april har Bröstcentrum screening tre dagar i veckan på Södertälje sjukhus i samarbete med deras röntgenklinik. Detta efter att i flera år sett att följsamheten till screening varit något lägre hos kvinnor bosatta i Södertälje och de södra delarna av kommunen, jämfört med genomsnittet i Stockholm.

–  Efter sex månader ser vi att fler kommer till undersökningen, andelen har ökat från cirka 65 % till 80-85%. Vi har inte analyserat siffrorna ännu men vi tror att även utrikesfödda kvinnor kommer i större utsträckning än tidigare.

Rädsla för cancerbesked hindrar


Fuat Celebioglu är bröstkirurg på Bröstcentrum Södersjukhuset och bosatt i Södertälje. I flera år han föreläst om vikten av mammografi och hur man undersöker sina bröst.

–  Det finns olika anledningar till varför kvinnor med invandrarbakgrund uteblir. Senast nu i helgen träffade jag kvinnokommittén i kyrkan i Södertälje. De berättade att många har en rädsla för att själva mammografin skulle orsaka cancer i bröstet eller att de ska få diagnosen cancer. Det beror också på bristande kunskap om screening, det vill säga att man inte förstår varför ett friskt organ ska bli undersökt. Och så är det en fråga om tillgänglighet.

–  Vårt mål är att sänka dödligheten i bröstcancer. Ju fler som kommer till screening desto bättre, så vi kan rädda liv, avslutar Ann Sundbom.

Fakta om mammografiscreening i Region Stockholm


Mammografi är en röntgenundersökning av brösten. Genom mammografi upptäcks de flesta brösttumörer innan de ger symtom eller kvinnan själv känner de med handen. Kvinnan får en kallelse till det Bröstcentrum som ligger närmast hennes bostadadress (där hon är mantalsskriven).  I Region Stockholm finns tre Bröstcentrum;  på Södersjukhuset, Capio S:t Görans sjukhus och på Karolinska Univseritetssjukhuset i Solna.  Bröstcentrum Södersjukhuset har screeningverksamhet vid Södra Station, Södertälje sjukhus och på Sabbatsbergs sjukhus (genom underleverantören Aleris). Läs mer om mammografiscreening på Vårdguiden 1177:s e-tjänster.

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se