Hoppa till huvudinnehållet

Flera nya Sös-professorer välkomnades under installationshögtid på KI

Torsdag den 13 oktober installerades Jacob Hollenberg som professor när Karolinska Institutet höll den årliga installationshögtiden. Dessutom välkomnades de nya adjungerade professorerna, varav tre av dem jobbar hos oss. Läs mer om deras forskning - och varför det är viktigt för Sös att forskande medarbetare utses till professorer.

Jacob Hollenberg, professor i kardiologi med inriktning mot intensivvård

ZIM__Jacob Hollenberg_10.jpg
Jacob utsågs till professor 1 februari 2022. Foto: Stefan Zimmerman

"Min forskning handlar om hur vi kan rädda fler människor som drabbas av hjärtstopp. I Sverige inträffar närmare 10 000 hjärtstopp om året och bara var tionde som drabbas överlever."

Vad är nästa steg i din forskning?

"Viktigast är att fortsätta med vår stora portfölj av hjärtstoppsforskning, samt se till att den även leder till förändringar i vården, vilket vi lyckats med historiskt och något jag är väldigt stolt över. Vi kommer också att bredda gruppens forskning till att innefatta andra typer av intensivvård, akut kardiologi och drunkning."

Marianne Arner, adjungerad professor i handkirurgi

Marianne-Arner-professor-handkir
Marianne utsågs till adjungerad professor 1 september 2021. Foto: Torkel Ekqvist

"Jag forskar numera mest kring behandling av handskador, både frakturer och sen- och nervskador. Tillsammans med polymerteknik på KTH utvecklar vi en helt ny metod för fixation av fingerfrakturer. I andra projekt arbetar vi för att bredda kunskaperna från det strikt kirurgiskt-tekniska till att också omfatta faktorer som patientupplevda symptom och följsamhet till rehabiliteringsprogram. Detta forskningsområde är mycket mindre utvecklat och känns angeläget för att kunna förbättra resultaten för våra patienter.”

Vad är nästa steg för din forskning?

"I projektet med KTH fortsätter vi med de experimentella studierna och vi hoppas komma fram till en klinisk applikation inom något år. I övriga projekt försöker vi bland annat identifiera patientgrupper som kan behöva ytterligare insatser före eller efter operation och ta reda på vilka patientberoende faktorer som är extra viktiga för slutresultatet efter en handskada. "

Karl Eriksson, adjungerad professor i ortopedi

Eriksson Karl_0004 liggande.jpg
Karl Eriksson utsågs till adjungerad professor 1 april 2022. Foto: Torkel Ekqvist

"Min forskning handlar framför allt om att förbättra behandlingsmetoder för unga och medelålders individer med mjukdelsskador (korsband, ledband, menisk) i knäleden. Mjukdelsskador i knäleden (framför allt korsband och menisk) är de vanligast förekommande allvarliga skadorna vid idrott och motion med konsekvenser både på kort sikt – oförmåga till aktivitet och idrott – och på lång sikt – artrosutveckling och funktionsinskränkning.

Vad kommer du att forska om härnäst?

"Fortsatt metodutveckling av kirurgiska behandlingsmetoder och behandlingsalgoritmer samt fortsatt uppföljning av pågående behandlingsstudier och registeranalyser där kunskapen successivt kan implementeras i den kliniska vardagen och därmed positivt påverka behandlingsresultatet; På kort sikt- säkrare återgång i normal aktivitet och idrott. På lång sikt - mindre artrosutveckling och bibehållen funktionsnivå."

Pelle Lindqvist, adjungerad professor i klinisk epidemiologi med inriktning mot gynekologi-obstetrik

Pelle-Lindqvist.jpg
Pelle Lindqvist utsågs till adjungerad professor 1 maj. Foto: privat

"Min forskning handlar om förebyggande av graviditets- och förlossningskomplikationer, samt hur solvanor påverkar vår hälsa. Vi har visat att kvinnor med aktiva solvanor har en minskad risk att få typ 2-diabetes, högt blodtryck, blodpropp samt död i hjärtkärlsjukdom."

Vad är nästa steg för er?

"Vi planerar att studera hur risken för dödföddhet, behov av IVA-vård och död för kvinnor vid covid-19 infektion är beroende på solvanor och D vitamin."

Per Tornvall, prefekt KI SÖS: Vilken roll spelar det för Södersjukhuset att våra forskande medarbetare utnämns till professorer?

"De nyblivna professorerna spelar en stor och avgörande roll för den fortsatta forskningen på Institutionen för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset, på två olika vis:

Dels innebär fler professorer att den generella akademiska nivån höjs, vilket stimulerar fler till att forska. Dels innebär det att forskningsaktiviteten kommer att öka vilket genererar fler publikationer och gör det lättare att attrahera anslag."

Läs mer

Foto toppbild: privat