Hoppa till huvudinnehållet

Fokus på omvårdnad - Akutmottagningen tillsätter sex omvårdnadsledare

Akutmottagningen tillsätter sex nya omvårdnadsledare som ska arbeta med att lyfta och utveckla omvårdnaden. Detta är helt nya tjänster på akutmottagningen och 1 september hade de nya omvårdnadsledarna uppstart.

Genom ett extra omvårdnadsfokus kommer akutmottagningen kunna öka genomflödet och ge patienterna bättre vård.

- Vi har en bra akutmottagning med många erfarna sjuksköterskor, undersköterskor och akutläkare. Vi har också haft förmånen att rekrytera många nya medarbetare. Nu med omvårdnadsledare kommer vi kunna utveckla omvårdnaden ytterligare, säger Jenny Delin, vårdenhetschef på akutmottagningen.

Omvårdnadsledare - attraktiv klinisk karriärväg för specialistsjuksköterskor

Akutmottagningen vill utveckla kompetensen i verksamheten för hur de arbetar och utvecklas. Omvårdnadsledare är även en del av Regionens kompetensstege och fem av sex har av sjuksköterskorna har rekryterats internt. Alla omvårdnadsledare är specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård.

- Vi har lagt mycket tid på rekryteringen tillsammans med HR. Det handlade mycket om att hitta rätt personer med rätt inställning. Personerna kommer även att vara ett stort stöd för vårdenhetscheferna i det kliniska utvecklingsarbetet, säger Jenny.

Anna Olsson Edfors arbetade tidigare på intensivakuten på Karolinska universitetssjukhuset men lockades att söka tjänsten. Hon är nu omvårdnadsledare inom inskolning och dokumentation.

- Det är ett lyft för specialistsjuksköterskor och det känns roligt att få vara med och utveckla en ny tjänst. Omvårdnad är en stor del av akutsjukvård och det känns spännande att få arbeta med att utveckla det, säger Anna.

Fokus på sex kliniska vårdområden

För att utforma tjänsterna utgick vårdenhetscheferna på akutmottagningen från patientsäkerhet och patientklagomål och identifierade sex olika områden som behöver utvecklas. Utvecklingen av tjänsterna och vårdområdena togs fram med stöd av Sös kompetensbedömningsgrupp och chefsjuksköterska Anneli Lennberg.  

Omvårdnadsledarna nedan har fokus på varsitt vårdområde.

  • Akutinflödet Gående, Monica Tesfay Johansson
  • Akuta genomflödet, Sofia Magnusson
  • Den äldre patienten, Betty Larsson
  • Inskolning och dokumentation, Anna Olsson Edfors
  • Smärtbehandling och läkemedelshantering, Anna Heidermark
  • Akutinflöde ambulans, Katarina Löfgren

Sofia Magnusson har arbetat på akuten på Södersjukhuset i 12 år och jobbade innan som patientsäkerhetssamordnare på akuten och ska nu arbeta med genomflödet.

- Det finns så många behov ute i verksamheten och jag ser fram emot att få omsätta det. Att få konkretisera vad omvårdnad faktiskt är och systematisera det. Det ska bli spännande att få jobba med förändringsarbete med fokus på omvårdnad, säger Sofia.

Förutom att arbeta med sina vårdområden verkar omvårdnadsledarna som en förebild och stöd för medarbetarna i det dagliga arbetet med fokus på att upprätthålla kvaliteten och tillämpa evidensbaserad omvårdnad.

Är du nyfiken på att veta mer om omvårdnadsledare? Kontakta Anneli Lennberg, Chefsjuksköterska eller vårdenhetscheferna på akutmottagningen.

Foto: Fotogruppen, Södersjukhuset