Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Företrädare för Amelmottagningen talar på nationell konferens om könsstympning

Den 6:e februari uppmärksammas den internationella dagen för nolltolerans mot könsstympning runt om i världen. Företrädare för Amelmottagningen på Sös är inbjudna till en nationell konferens om ämnet och kommer att föreläsa för politiker, myndigheter och representanter från civila samhället. "Könsstympning är en allvarlig kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna", säger Cecilia Berger, biträdande överläkare på Amelmottagningen.

Kvinnlig könsstympning är en mångtusenårig tradition som praktiseras i ett 30-tal länder runtom i världen. Sverige är ett av de länder i Europa med högst uppskattad andel kvinnor som blivit könsstympade, enligt socialstyrelsen närmare 40 000 kvinnor (siffror från 2015).

 - Vi har blivit inbjudna till konferensen av jämställdhetsmyndigheten och kommer att presentera vår verksamhet och vårt utbildningsprojekt, säger Cecilia Berger, biträdande överläkare på Amelmottagningen. 

Amelmottagningen på Södersjukhuset är den enda specialistmottagningen i Sverige som vänder sig till kvinnor med erfarenhet av könsstympning. Här arbetar läkare, barnmorskor och kuratorer och erbjuder medicinsk och kirurgisk behandling, samt rådgivande och stödjande samtal och behandling vid psykosociala eller psykosexuella besvär.

 - Könsstympning har inga positiva hälsoeffekter men däremot en rad negativa fysiska och psykiska konsekvenser och är en allvarlig kränkning av de grundläggande mänskliga rättigheterna, säger Cecilia Berger, biträdande överläkare på Amelmottagningen. 

De som söker sig till mottagningen är en heterogen grupp men en stor andel bor i områden med låg socioekonomisk status och har begränsade möjligheter att ta plats och höras i debatten. Besvär från underlivet kan uppfattas som tabubelagt och okunskap eller dåligt bemötande från sjukvårdspersonal kan utgöra en barriär. 

 - Det är en utmaning för oss att nå ut till patientgruppen med information om att vi finns, i synnerhet till de kvinnor som kanske inte passerar t ex en barnmorskemottagning. Vi önskar att alla som har behov av den vård vi erbjuder ska få komma hit! säger Josefina Liesaho, specialistläkare på Amelmottagningen.

Amelmottagningen arbetar med insatser för att öka kunskapen om könsstympning och hoppas att det så småningom kan öppna liknande mottagningar i flera regioner i Sverige.

Sedan 2017 genomför mottagningen en utbildningsinsats om kvinnlig könsstympning som främst vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal, vilket har lett till att fler än dubbelt så många patienter nu vänder sig till mottagningen (ca 350 besök 2019).