Hoppa till huvudinnehållet

Forskning för en fungerande bäckenbotten

Så mycket som var femte kvinna i Sverige opereras idag för framfall, inkontinens eller felläkta förlossningsskador. Samlingsnamnet är bäckenbottendysfunktion. Ida Bergman disputerar nu på ämnet och hoppas att hennes forskning ska vara till nytta för alla de kvinnor som drabbas, av vad som faktiskt kan liknas vid en folksjukdom.

Vad är det viktigaste du har kommit fram till i din avhandling?

- I min avhandling har jag kunnat dra flera slutsatser. Jag visar att användandet av en viss typ av suturmaterial (tråd som används vid kirurgi) vid framfallskirurgi verkar öka chansen till en lyckad operation. Jag har också kunnat visa att kvinnor med framfall får samma symtomlindring när vi bara kapar livmodertappen, som om hela livmodern skulle tas bort. Dessutom har vi sett att det går bra att föda barn vaginalt efter en inkontinensoperation. Och att kirurgisk rekonstruktion av mellangården efter felläkta bristningar är en bra och säker behandling, samt betydligt mer effektiv än bäckenbottenträning.

Vad betyder dina rön i praktiken?
- I praktiken leder dessa fynd till att vi genom ny kunskap kan optimera resultat för patienten som genomgår framfallskirurgi, att kvinnor som lider av handikappande ansträngningsinkontinens kan få hjälp tidigare och att de inte behöver förlösas med kejsarsnitt trots tidigare inkontinenskirurgi. Vi har nu också vetenskapligt belägg för hur vi på bästa sätt hjälper kvinnor som drabbats av felläkta förlossningsbristningar. 

Hittade du något oväntat under din forskning?
- För många var det sannolikt oväntat att effekten av ett inkontinensband håller för en efterföljande vaginal förlossning. Ett annat oväntat fynd var att rekonstruktiv mellangårdskirurgi snarare botar än orsakar smärta vid samlag.


Mer information
Ida Bergman är specialistläkare inom gynekologi och obstetrik vid Kvinnokliniken på Södersjukhuset. Hon disputerar imorgon fredag 20 mars vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS).

På Karolinska Institutets webbplats kan du läsa hela Ida Bergmans avhandling som har namnet ”Female pelvic floor disorders – clinical aspects of surgical treatments”.