Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Första sommaren i Trädgårdslunden vid Södersjukhuset

Utemiljön kring Södersjukhuset har blivit trevligare och mer välkomnande. Nu finns grönskande utemiljö med parker, gator med planterade träd och entrétorg om sammanlagt 22 000 kvadratmeter. Trädgårdslunden, som är den största parken i området, öppnade i september 2020.

Läs mer, på Locums webbplats: Södersjukhusets nya urbana park med patienten fokus


Trädgårdslunden är öppen för alla, men är utformad särskilt med tanke på de besökande till Rum för avsked, som ligger på Medicingatan 2, i direkt anslutning till parken. De anhöriga har möjlighet att sitta ner före eller efter avskedet, för en stunds lugn och ro eller reflektion.

Trädgårdslunden och det anslutande torget har en yta på 3 000 kvadratmeter, själva grönytan är 1 600 kvadratmeter. Ett sextiotal olika arter finns planterade i Trädgårdslunden.

Trädgårdslunden 2_16x9.jpeg

Träd, buskar, växter och gräsmattor skapar en grön miljö på en plats som inte var speciellt välkomnande innan ombyggnaden.


Trädgårdslunden 6.jpeg

Rum för avsked på Medicingatan 2 ligger precis i anslutning till Trädgårdslunden.

trädgårdslunden 4.jpeg

Skulpturen Fransyskan av Torsten Fridh finns i Trädgårdslunden.

 

Trädgårdslunden 5.jpg

Skulpturen Vattenlek av Stig Lindberg finns i den största bersån.