Hoppa till huvudinnehållet

Förtydligande kring rapporteringen om nedskärningar på akutmottagningen för våldtagna

Illustration av patient med munskydd och sköterska med visir
Med anledning av medias rapportering om neddragningar för akutmottagningen för våldtagna berättar Maria Sjöstrand, verksamhetsområdeschef för kvinnokliniken på Södersjukhuset, om hur arbetet på akutmottagningen fungerar.

Har ni gjort eller kommer att göra några besparingar på akutmottagningen för våldtagna?

– Nej, vi kommer inte göra några besparingar på verksamheten under 2021. För cirka ett år sedan togs en kuratorstjänst bort, baserat på att vi i genomsnitt har två samtal per dag och kurator. Då minskades även bemanningen mellan söndag-torsdag natt med en medarbetare, då det brukar vara färre besök dessa tider. Under 2020 tog vi emot 206 patienter på natten. I samband med förändringarna bytte verksamheten även lokaler och finns nu helger och nätter på gynekologiska akutmottagningen, säger Maria Sjöstrand.

Varför flyttades verksamheten på nätter och helger, och kan patientsekretessen garanteras på gynekologiska akutmottagningen?

– Förändringen genomfördes som en förberedelse inför att flytta ihop kvinnoklinikens verksamheter i sjukhuset nya lokaler som stod färdiga under 2019. Men på grund av pandemin används de lokalerna idag för vård av patienter med covid-19 och därför finns mottagningen kvar i nuvarande lokaler. Patienterna tas emot genom en annan ingång än den för gynekologiska akutmottagningen, fortsätter Maria Sjöstrand.

Hur många totalt sökte vård på akutmottagningen för våldtagna under 2020?

– Under 2020 sökte 827 patienter till akutmottagningen för våldtagna.

Hur många arbetar på akutmottagningen för våldtagna under natten?

– Fredag och lördag natt arbetar en sjuksköterska och en undersköterska, båda med forensisk utbildning. Övriga nätter i veckan jobbar en sjuksköterska eller en undersköterska med forensisk utbildning. De har huvudansvaret för undersökningar och samtal med de som söker vård efter en våldtäkt. På gynekologiska akutmottagningen arbetar även jourhavande läkare och sjuksköterskor varav flera har forensisk kompetens, och de finns också som resurs för de patienter som söker till akutmottagningen för våldtagna.

Finns det anledning att oroa sig över hur verksamheten bedrivs och att patienterna inte kommer att få en god vård?

– Sedan tre veckor tillbaka pågår en undersökning på akutmottagningen för våldtagna om hur patienterna upplever bemötandet och väntetiden över hela dygnet. Det som framkommit är att patienterna är mycket nöjda. Jag har ett stort förtroende för medarbetarnas kompetens och engagemang i denna oerhört viktiga vård. Det är en unik verksamhet och jag är mycket stolt över att vi som enda sjukhus bedriver en så specialiserad akutmottagning för de kvinnor, män och transpersoner som blivit utsatta för våldtäkt, säger Maria Sjöstrand.