Hoppa till huvudinnehållet

Förtydligande kring Södersjukhusets ekonomi

Södersjukhuset vill ge ett förtydligande kring kostnadsutveckling och ekonomi med anledning av kommentarer i media.

Kostnadsutveckling 4% årligen

Under åren 2014-2020 hade Södersjukhuset en kostnadsutveckling på 4% årligen. Tillkommande verksamheter i form av bland annat onkologi, Bröstcentrum och ett ökat antal förlossningar har lett till att antalet helårsarbetare har ökat med 12% under perioden vilket helt kan förklaras av de tillkommande verksamheterna.

Utöver detta har regionens satsning på att låta bygga en ny behandlingsbyggnad, vårdbyggnad och försörjningsbyggnad på Södersjukhuset inneburit ökade hyror och avskrivningskostnader, men dessa har blivit fullt finansierade genom avtal. Även beslutet om att lägga ut kostnadsansvaret för öppenvårdsläkemedel till akutsjukhusen har finansierats fullt ut genom avtal.

Andel vårdpersonal i relation till administrativ personal har varit konstant över tid

Andelen vårdpersonal bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och paramedicinsk personal är oförändrad från 2014 till 2020 och uppgår till 84 procent av den totala personalstyrkan. Andelen övrig stödjande personal har dock ökat en procent beroende på att Södersjukhuset sedan 2018 har ett eget tillagningskök och lagar all patientmat i egen regi.