Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Genom ökad transparens vill Sös barnakut göra väntan lättare för barn och föräldrar

Vad händer? När är det mitt barns tur? Genom att förklara hur det går till på barnakuten, vad nästa steg är, i vilken ordning barn tas omhand och också ge förslag på saker att göra under tiden man väntar, hoppas medarbetarna på Sachsska barn- och ungdomssjukhusets barnakut vid Sös få tryggare barn och föräldrar i väntrummet.

Informationsbroschyren som nu testas bygger på analyser från intervjuer och observationer med föräldrar, barn och medarbetare. Broschyren är det första steget i ett innovationsprojekt, finansierat av Region Stockholms innovationsfond. 

- Vi har länge fått ungefär samma frågor från många föräldrar. ”Vad händer?” och ”När är det mitt barns tur?”. Föräldrarna undrar också om de kan gå på toa eller handla mat utan att missa sin tur. Eller varför andra barn får träffa läkaren innan deras barn. Med hjälp av studenter och konsulter inom tjänstedesign har vi därför försökt ta reda på vilken information föräldrarna verkligen vill ha, och försökt hitta vägar fram. Alla medarbetare på barnakuten har involverats och fått tycka till, berättar Ingela Zenk som är specialistsjuksköterska inom barn och ungdom, forskningssjuksköterska och den som hållit ihop projektet på barnakuten tillsammans med Sös Innovation.

Broschyr som förklarar

Ett första resultat av analyserna är en broschyr som tryckts upp i 500 exemplar och som sedan förra veckan delas ut till föräldrar på barnakuten. På en sida förklaras vad nästa steg är. Det lugnar i en stressad situation.

 

Genom exemplen i varje priogrupp kan många väntande
få ett hum om hur lång väntan kan bli i förhållande till andra patienter.

Från lekar och apotek till antal före i kön

Broschyren innehåller också svar på vanliga frågor i väntrummet, och förslag på ordlekar och andra lekar att göra medan du väntar. Du får även veta var du kan låna böcker på sjukhuset, var de närmaste apoteken och jourapoteken finns och var du kan köpa mat. På första sidan fyller medarbetarna på barnakuten i hur många patienter som var före dig när du kom till barnakuten. Det kan ändå ge dig en fingervisning om hur länge du kan få vänta. Även om det kan hända saker på vägen som ändrar patienternas prioritetsordning.

De som nu får en broschyr får också en enkät med frågor om informationen 
var till någon hjälp eller inte. Och hur de uppfattade och uppskattade olika delar av broschyren. 
Foto: Fotogruppen Sös


Broschyren ett första steg bland många förbättringsidéer

- Tas broschyren väl emot vill vi framöver hitta en digital lösning för informationen. Vi har även många andra idéer. Alltifrån att hitta innovativa sätt att visualisera barnens köplats på, till att erbjuda en bra karta mellan de delar av sjukhuset som barnen och föräldrarna kan komma till, fortsätter Ingela.

För att kunna förverkliga så många idéer som möjligt hoppas projektet på vidare finansiering av Region Stockholms innovationsfond. Testet som pågår blir en del i höstens ansökan som Ingela och hennes kollegor nu ska skriva.

- Vi förstår att det är frustrerande att inte alltid veta vad du väntar på och ungefär hur länge du kommer få vänta. Det är det vi nu vill försöka ändra på så gott det går.

Ingångsbild: Tina Andersson, specialistsjuksköterska barn och ungdom, enhetsledare på barnakuten och en i projektgruppen, delar ut broschyr till väntande förälder.

Och vuxna patienter då?

Parallellt med innovationsprojektet på barnakuten genomförs nu ett liknande projekt på Sös akutmottagning för vuxna, lett av Sös Innovation. Där beräknas koncept börja testas under hösten. Även det projektet har fått medel från Region Stockholms innovationsfond.