Hoppa till huvudinnehållet

Grattis alla nya specialister!

gruppbild med många människor som står och sitter med blommor i händerna
57 av Södersjukhusets medarbetare har under 2023 slutfört en specialistutbildning och valt att stanna kvar på sjukhuset. Precis som förra året firades de med blommor, bubbel och snittar på Rackarbacken. Nytt för i år var att också uppmärksamma andra professioner än sjuksköterskor och läkare som specialutbildat sig.

Det är föreningen Opuscula Medica som tillsammans med Södersjukhuset har tagit initiativ till att uppmärksamma de medarbetare som har slutfört en specialistutbildning och är kvar på sjukhuset. Föreningen Opuscula Medica verkar för att främja Sös-andan, forskning och utbildning på Södersjukhuset så detta ligger väl i linje med föreningens uppdrag.

– Det är ett fint tillfälle att göra något sjukhusövergripande och visa vår uppskattning för de insatser som de här personerna har gjort. De som nu har specialutbildat sig är de som i framtiden kommer bedriva spjutspetsvård på sjukhuset, forska och utbilda andra, säger Fredrik Larsson som är ordförande i föreningen.

Fysioterapeut och psykolog bland årets specialister

Vid årets ceremoni uppmärksammades 57 personer och det är nästan dubbelt så många som förra året. Majoriteten är sjuksköterskor och läkare men bland dem som specialistutbildat sig finns också Anna Bjälkander Skördåker, nybliven specialistfysioterapeut inom onkologi och Lisa Nordlund som nu är specialistpsykolog i psykologisk behandling och arbetar på akutmottagningen för våldtagna.

För båda gäller att det är deras respektive professions- och fackförbund Fysioterapeuterna och Psykologförbundet som är ansvariga för specialistutbildningarna. Onkologi är en av 17 specialistutbildningar som finns för fysioterapeuter och Anna Bjälkander Skördåker säger att hennes chef ville ha en specialistutbildad fysioterapeut inom onkologi, även Region Stockholm ställer sådana krav i vissa verksamheter. Anna har nu fått en specialisttjänst som innebär att hon bland annat arbetar med kvalitet, evidens och förbättringsarbete.

anna o lisa externwebben.png
Anna Bjälkander Skördåker och Lisa Nordlund tillsammans vid firandet.

– Men mycket av drivkraften i att gå utbildningen har ändå varit min egen motivation och intresset av att utveckla min kompetens och få en fördjupad kunskap i både stort och smått, säger hon.

Lisa Nordlund håller med. I samband med specialistutbildningen har hon fått en tjänst med psykologiskt ledningsansvar (PLA) som även den innebär kvalitets- och förbättringsarbete.

– Jag tycker det är roligt att utvecklas i arbetet precis som privat. Utbildningen har gett mig ökad kunskap i att kunna värdera information och en större trygghet i att jag kan jobbet. Min specialistkunskap i psykologisk behandling vill jag använda för utvecklingsarbete på mottagningen och för att bedriva forskning, säger hon.

Båda representerar små men viktiga yrkesgrupper på sjukhuset. Här finns ett fyrtiotal fysioterapeuter och ett tiotal psykologer.

– Det är bra att vi också uppmärksammas. De flesta vet ju vad de innebär att vara specialist som läkare, men inte vad vi bidrar med, säger Lisa Nordlund.
Anna Bjälkander Skördåker är nu en av 19 fysioterapeuter i Sverige som är specialist inom onkologi.

– Det har varit en utmaning att göra specialiseringen men också spännande. Nu känns det fint att få njuta lite, säger hon.

Förutom vackra blommor fick alla specialister också ett års medlemskap i föreningen Opuscula Medica.

Foto: Torkel Ekqvist och Johan Adelgren Fotogruppen.