Hoppa till huvudinnehållet

Grattis Erik Melén ny prefekt på KI Sös

porträttbild av Erik Melén
Erik Melén har utsetts till ny prefekt på Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI Sös) och tar över tjänsten efter Per Tornvall den 1 november 2023.

Grattis till utnämningen och vad innebär det att bli prefekt för KI Sös?

– Tack, det känns mycket hedrande, spännande och roligt. Som prefekt kommer jag, tillsammans med övriga ledningen, att leda verksamheten på institutionen och även vara en länk till övriga institutioner och ledningen på KI. Jag ser fram emot att fortsätta det fina strategiska arbete som nuvarande ledning bedriver och utveckla både verksamhetsnära forskning och utbildning på Södersjukhuset.

Hur ser du på framtiden för KI Sös och forskningen här?

– Vi ska fortsätta att fokusera på kliniskt betydelsefull forskning som ligger nära vår verksamhet på Sös. Det finns en stor potential att öka samarbetet mellan de olika forskningsområdena på sjukhuset som t.ex. kardiologi & medicin, pediatrik och akutsjukvård. Jag ser gärna att vi utökar våra samarbeten med den experimentella och translationella forskningen med KI och inom regionen. Det finns också stora möjligheter att samarbeta med andra externa aktörer som till exempel KTH och SciLifeLab. Min ambition är även att utveckla KI Sös som en internationell partner gällande gästforskare, utbyten och internationella samarbeten, till exempel inom EU.

Varför är det betydelsefullt att kunna bedriva forskning på ett stort sjukhus som Södersjukhuset?

– Forskningen har en enorm möjlighet att fånga upp och belysa relevanta frågeställningar för patienten, vårdgivare och samhället. Då är det en stor fördel att vara i sjukvården där man ser både var behoven finns och var nya behandlingar kan göra störst nytta. Jag tror också att implementeringen av ny kunskap helst ska göras av personer som är förankrade i vården och förstår dess förutsättningar.

Vilka utmaningar finns?

– Sjukhusets primära uppgift att bedriva sjukvård. Utmaningen är att kunna kombinera detta med att ge så goda förutsättningar för forskning och forskartjänster som möjligt. Det handlar till exempel om att skapa bra arbetsplatser, möteslokaler och labb-lokaler, men också om att få tid att bedriva forskning.

Kommer du själv att hinna fortsätta arbeta kliniskt?

– Ja, jag kommer fortsätta att arbeta kliniskt en dag i veckan. För mig är det både viktigt och roligt att ha kontakterna med patienterna. Det är också betydelsefullt att ha de kliniska frågorna nära till hands och att inte komma för långt bort från dem.

Hur kommer din egen forskning att påverkas?

– Min plan är att fortsätta bedriva egen forskning även om jag inser att jag måste prioritera min tid mer, men jag har en stor forskargrupp. Detta ger möjligheter för andra i gruppen att få nya ansvarsområden.

Vad driver dig som forskare?

– Jag är nyfiken och tycker att det är otroligt stimulerande att ta fram ny kunskap i forskargruppen, att hitta nya samband och mekanismer som kan ha betydelse för hälsa och sjukdom. Vi har till exempel bedrivit BAMSE-projektet i 25 år och vi planerar just nu för nästa uppföljning. Nya spännande frågeställningar dyker upp hela tiden.

Kort fakta om Erik Melén

Erik är professor i pediatrik vid KI SÖS samt barnallergolog på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Han är bland annat projektledare för BAMSE (en studie om arv, livsstil, miljö och hälsa i ett samarbetsprojekt mellan KI och Region Stockholm) och leder en internationell forskargrupp som studerar allergi, astma och lungsjukdomar från barn till vuxen ålder. Erik är också aktiv inom European Respiratory Society och är ordförande i styrgruppen för implementeringsprojektet CLINICUM, som syftar till att stärka klinisk och translationell forskning inom regionen.

Foto: Torkel Ekqvist Fotogruppen Sös