Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Grattis till kvalitetspriset 2024

gruppbild en man tre kvinnor håller stor papperscheck framför sig
Det blev verksamhetsområde kvinnosjukvård och förlossning, modul 5/avdelning 72 som vann årets Kvalitetspris för sitt arbete med Taskshiftning PCS-team. I juryns motivering betonades det innovativa tänkandet och den tydliga signalen om att vården strävar mot ett mer personcentrerat förhållningssätt.

– Jag är jätteglad och förvånad, säger Ida Bergman, gynekolog, biträdande överläkare och medicinskt ansvarig på avdelning 72. Det var hon som presenterade projektet och tog emot blommor och den stora prischecken som vd Karouk Said delade ut. 

Arbetet innebär i korthet att patienter inom gynekologisk kirurgi får styra sin egen sedering via propofolpump med en sjuksköterska som övervakar och en undersköterska som assisterar.

– Vårt arbetssätt leder till direkt patientnytta samtidigt som våra medarbetare växer när de lär sig nya saker. Vi sparar också pengar eftersom vi kan producera mer vård med mindre resurser, säger Ida Bergman om varför projektet har varit så framgångsrikt att det nu har blivit ett etablerat arbetssätt.

Ida Bergman säger att deras arbetssätt är något som många kirurgiska specialiteter kan använda sig av och intresset har varit stort både från Södersjukhuset och andra sjukhus.

I år var konkurrensen extra stor med hela sju nomineringar till priset.

nominerade  kvalitetspris 2024 clas fröhling.png

Samtliga nominerade presenterade sitt arbete. 

Juryns motivering till Kvalitetspriset 2024

  • Att låta patienten själv kontrollera sin sedering skapar förutsättningar för patienten att ta en aktiv roll i sin vård. Detta arbetssätt främjar patientdelaktighet, vilket kan bidra till ökat välbefinnande och minska oro inför ingreppet.
  • Genom att operationen utförs då sjuksköterska övervakar patienten under patientkontrollerad sedering och med undersköterska som assisterar, har fler patienter kunnat opererats, utan att patientsäkerheten har äventyrats.
  • Att tillåta och uppmuntra nya metoder och arbetssätt är avgörande för att möta framtidens utmaningar i vården. Arbetssättet effektiviserar vården med god kvalitet samtidigt som det stimulerar till kompetenshöjning och bidrar till att öka arbetsglädjen hos medarbetarna.

Årets kvalitetspris tilldelas Modul 5 och avd 72 för sitt innovativa tänkande och tydliga signal om att vården strävar mot ett mer personcentrerat förhållningssätt.

Kort om Södersjukhusets kvalitetspris

Södersjukhusets kvalitetspris delades ut första gången 2006. 

Prissumman är på 50 000 kronor och ska användas för att stärka det fortsatta kvalitetsarbetet inom enheten eller vårdprocessen. Vinnarna ska också berätta om sitt förbättringsarbete i olika forum.

Kriterierna för priset

  • Förbättringsarbetet har lett till ett ökat värde för patienterna
  • Förbättringsarbetet har involverat patienter och/eller närstående
  • Förbättringsarbetet har utgått från fastställda kvalitetsindikatorer och uppnådda resultat
  • Förbättringsarbetet har bedrivits i tvärprofessionellt team
  • Förbättringsarbetet har involverat flera enheter eller verksamhetsområden
  • Förbättringsarbetet har fått spridning inom och/eller utanför Södersjukhuset

Foto: Clas Fröhling, Fotogruppen Sös.

Huvudbilden: Ida Bergman (bredvid Karouk Said) tar emot prischecken tillsammans med kollega och verksamhetsområdeschef Maria Sjöstrand.