Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Guldskalpellen: Sös knep tre nomineringar!

Södersjukhuset har hela tre nomineringar i årets Guldskalpell. Ett pris till årets förnyare inom sjukvården, som för fjortonde gången delas ut av Dagens Medicin. Sätesteamet, Bristningsprojektet och Sårcentrum har chans att ta hem priset som delas ut i slutet av maj i år.

Bristningsprojektet – BB eftervård vid verksamhetsområde kvinnosjukvård och förlossning står för en av nomineringarna. På Södersjukhusets kvinnoklinik har upplevelsen varit att det saknats en tydlig struktur i vården av bristningar efter graviditet. Under 2017 utbildades därför alla barnmorskor inom eftervården på kliniken i vad man ska vara vaksam på när det gäller bristningar.

- Detta är en viktig fråga för kvinnohälsan som berör många och som har varit väldigt eftersatt fram till de senaste åren. Vi är oerhört glada över att vara nominerade, då vi tror att detta ytterligare kan belysa vikten av att man satsar på ett optimerat omhändertagande av kvinnor före, under och efter en förlossning säger, Gita Strindfors från teamet som arbetat med Bristningsprojektet - BB Eftervård och överläkare, verksamhetsområde kvinnosjukvård och förlossning på Södersjukhuset.

I dag är det rutin att alla kvinnor som förlöses vaginalt ska få bristningar undersökta i nära anslutning till förlossningen, och om det behövs slussas patienterna vidare till sjukhusets bristningsmottagning, som startades upp hösten 2017. Att undersöka bristningar går fort och genom att identifiera komplikationer tidigt kan kroniska tillstånd undvikas, som är kostsamma och leder till ett stort vårdbehov.

Sätesteamet vid verksamhetsområde kvinnosjukvård och förlossning vid Södersjukhuset står för den andra nomineringen. Här arbetar man med särskilda team för att öka de vaginala sätesförlossningarna utan att tumma på säkerheten. År 2018 hade antalet vaginala sätesförlossningar fördubblats jämfört med 2017, vilket var året då teamet skapades. Förlossningarna genomfördes utan att några komplikationer uppstod. För vården är det kostnadseffektivt att erbjuda vaginala förlossningar för de kvinnor som önskar då planerade kejsarsnitt generellt kostar nästan dubbelt så mycket. För kvinnor minskar dessutom risken avsevärt för sectio och andra komplikationer vid framtida graviditeter.

- Vi är väldigt glada över nomineringen. Sätesteamet gör ett viktigt arbete, där vi kan erbjuda ett tryggt och säkert alternativ att föda vaginalt för kvinnor med barn som ligger i sätesbjudning. En vinst skulle ge oss möjlighet att fortsätta utbilda oss och andra sjukhus säger, Tove Wallström från Sätesteamet och överläkare, medicinskt ledningsansvarig läkare förlossningen, Kvinnokliniken vid Södersjukhuset.

Den sista nomineringen har sjukhusets Sårcentrum fått. Efter att brister i omhändertagandet av patienter med sår noterades gav sjukhusledningen på Södersjukhuset klartecken för ett projekt under namnet Sårcentrum – Sös. Den första patienten togs emot 2015 och i dag har verksamheten permanentats. Patienterna vårdas utifrån en strukturerad evidensbaserad sårbehandling. Vården utförs i samarbete mellan personer med olika specialiteter och utvärdering visar att patienterna är mycket nöjda med upplägget.

Om Guldskalpellen
I år delas priset som årets förnyare ut av Dagens Medicin. Priset består av äran, ett diplom och ett utbildningsstipendium på 25 000 kronor. 

Här är deltagarna i årets jury:

  • Boel Andersson-Gäre, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap, Hälsohögskolan i Jönköping
  • Peter Graf, vd, Tiohundra
  • Jonas Gumbel, innovations- och förändrings-ledare, Uppsala kommun
  • Nicole Silverstolpe, programdirektör, Södersjukhuset
  • Britt Skogseid, ordförande i Svenska läkaresällskapet
  • Katarina Stolt, distriktsläkare i Jönköping och krönikör i Dagens Medicin
  • Christina Kennedy, chefredaktör för Dagens Medicin