Hoppa till huvudinnehållet

Hållbar renovering av Sös entréhall

Med små medel och helt i linje med Södersjukhusets hållbarhetsansvar har möblerna i stora entréhallen nyligen rustats upp.

- Vi har renoverat de befintliga möblerna, kvalitén på de gamla möblerna var bra men de var slitna och de var inte heller tillgänglighetsanpassade, berättar Lena Lundin, servicedirektör på Sös.

Att renovera de befintliga möblerna har kostat en tredjedel jämfört med att köpa helt nya möbler. Karmen på möblerna har avsiktligt målats med ljus kontrastfärg för ökad tillgänglighet för synskadade och utvalda sitsar har höjts enligt tillgänglighetskrav.

- Våra medarbetare i informationsdisken har berättar vilka önskemål och behov som patienter och besökare har kopplat till entrén. Det har visat sig våra besökare saknar möjlighet till att ladda mobiltelefoner och att det saknades papperskorgar i delar av lokalen, säger Ergül Araz, lokalplanerare på Fastighetssektionen.

I samband med upprustningen har nu entréhallen fått nya enhetliga papperskorgar på fler platser i lokalen och det planeras även för att installera laddningsstationer för mobiltelefoner.

- Vi se även över möjligheten att göra delar av entrén barnanpassad och att installera en skärm med SLL:s restider i realtid, berättar Lena Lundin.