Hoppa till huvudinnehållet

Hanna Rafstedt utnämnd till Årets kontaktsjuksköterska

Hanna Rafstedt, sjuksköterska på Bröstcentrum på Södersjukhuset, har utnämnts till Årets kontaktsjuksköterska 2020 för Stockholm-Gotlands sjukvårdsregion. Priset delades ut av Regionala cancercentrum i samverkan med motiveringen ”Årets kontaktsjuksköterska möter patienter och närstående med engagemang, kunnighet, lyhördhet och respekt.”

Som kontaktsjuksköterska på Bröstkirurgiska mottagningen på Sös träffar hon patienten första gången i samband med diagnosbesked. Kontaksjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att finnas tillgänglig, informera om kommande steg i vård och behandling, att ge stöd vid normala krisreaktioner och förmedla kontakter.

Hur känns det att bli utnämnd till Årets kontaktsjuksköterska?

- Det känns förstås både roligt och hedrande. Det känns också kul att vår mottagning uppmärksammas eftersom vi har kommit långt i vårt arbete som kontaktsjuksköterskor och med personcentrerad vård.

Vad är viktigast i ditt arbete?

- Mötet med patienten är absolut det viktigaste! Att kunna förmedla trygghet och ge information utifrån patientens egna behov gör att arbetet känns viktigt och meningsfullt.

Har du någon förebild?

- Min chef, Anna-Carin Trygve, är viktig för mig eftersom hon alltid har varit drivande och stöttande i att utveckla omvårdanden av våra patienter. Regionalt Cancercentrum (RCC) har också varit bra på att ge vägledning i utformandet av kontaktsjuksköterskerollen.

Priset delades ut den 3:e februari av Regionala cancercentrum i samverkan och i motiveringen står bland annat att ”Årets kontaktsjuksköterska 2020 möter patienter och närstående med engagemang, kunnighet, lyhördhet och respekt. De står alla för kontinuitet och skapar trygghet för både patienter och närstående, stärker deras ställning i vården och har förmågan att se allas individuella behov. Utöver detta har var och en på olika sätt särskilt bidragit till att utveckla kontaktsjuksköterskerollen på sin klinik.”