Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Mindre ont och mindre väntan med Södersjukhusets höftspår

Nästan halverad väntetid på akuten, två minuter till läkarbedömning och bättre smärtlindring. Arbetet med Södersjukhusets höftspår har skapat en ordentlig förbättring för äldre sköra patienter med höftfrakturer.

Monica Renström, vårdenhetschef vid ortopeden, och Anna Heidermark, enhetsledare vid akutmottagningen, är två av dem som arbetat med att utveckla processen. I år är en höftspårspatients snittvistelse på akuten nere på drygt 3 timmar och 20 minuter.

Hela 59% av patienterna lämnar akutmottagningen inom 4 timmar. 2019 var motsvarande siffra 19%. Det är en rejäl förbättring och beror till viss del på samarbetet med Dalens geriatrik i ett snabbspår för denna patientgrupp.

Det är ett arbete som förbättrat tillvaron för såväl patienter som personal, som arbetar med höftfrakturer hos äldre, sköra patienter.

Att fördelarna är så här tydliga på akutmottagningen och vårdavdelningarna kommer av att arbetet koncentreras till samlade insatser redan i ett tidigt skede.

– En patient med fraktur i höften på akuten som inte träffat läkare kräver väldigt många vårdtimmar av oss som jobbar på akuten. Även en liten insats kan kräva två vårdpersonal. Patienten kan också ha väldigt ont, och måste vi göra en förflyttning måste vi alltid vara minst tre, säger Anna Heidermark.

Involverar väldigt många människor

Den första bedömningen om patienten kan behandlas i ett höftspår görs i ambulansen. Patienterna tas emot på akuten som prio 1. Sen är det en komplex process som tar vid på Södersjukhuset. Spåret involverar akuten, röntgen, patienttransport, narkos, operation och vårdavdelningar samt vårdplatskoordinator. Därför har det också tagit tid att utveckla.

– Vi har hållit på med det här på olika vis sedan 2013 men under de senaste sju åren har jag och Anna som arbetat med spåret sett förutsättningar som lett till nya möjligheter. Det är under de senaste åren som vi framförallt ser att vårt processarbete har haft impact, säger Monica Renström.

Snabbspår till rehabilitering

Hon berättar vidare att det som också är roligt med att se över och förbättra för en patientgrupp är samarbetet tillsammans med akuten och alla övriga involverade både internt och externt. I dagsläget är det en tvärprofessionell ämnesgrupp-höft, som aktivt arbetar med höftfrakturpatientens väg före, under och efter operation. Höftspåret fortsätter utanför sjukhusets väggar.

– Till exempel genom samarbetet med geriatriken på Dalens sjukhus, avslutar Monica Renström.