Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Högre ambitioner när Sös blir största AT-sjukhuset

Från och med i år tar Södersjukhuset emot flest läkare under deras allmänna tjänstgöring (AT). Det är ett viktigt bidrag till att minska väntetiden till AT nationellt. Samtidigt pågår ett intensivt arbete för att göra AT-tiden här bättre och mer lärorik.

Ökning av antalet AT-platser på Sös

Södersjukhuset är inte det största sjukhuset i Sverige. Ändå har man valt att öka antalet AT-block från 48 till 60. Hur kommer det sig?

– Vi vill ta ett stort ansvar för den problematik som finns avseende väntetid till AT. Dessutom är AT-läkarna helt nödvändiga, och mycket uppskattade medarbetare på sjukhuset, säger Fredrik Larsson, AT-chef på Södersjukhuset sedan 2019 (t.h. bild ovan).

AT-läkarkullen som startade i augusti 2020

Sjukhusen i storstäderna i botten på AT-rankingen

Parallellt med att Södersjukhuset ökar antalet AT-block pågår ett intensivt arbete för de läkare som väljer att göra sin AT här. Sjukhusen i storstäderna har historiskt legat lågt i Sveriges yngre läkares förenings (SYLF) AT-ranking, och Södersjukhuset är inget undantag. Fredrik Larsson menar att detta till stor del beror på de stora sjukhusens storlek. Storleken gör det är svårare att känna sig sedd och behövd, och svårare att påverka sin tjänstgöring och arbetsmiljö.

– Därför driver vi sedan hösten 2019 ett förändrings- och förbättringsarbete där vi utgår från AT-läkarnas behov och åsikter. Det omfattar hela deras tjänstgöring, och vi försöker se en röd tråd genom hela AT-tiden, inklusive de avslutande delarna i SLSO (Stockholms läns sjukvårdsområde).

Workshop med Sös Innovation på AT-läkarnas senaste studiedag för att kolla på hinder och förutsättningar för hur Sös ska förbättra AT-tjänstgöringen 

Öppen dialog en viktig del i förbättringsarbetet

Kanske det är detta arbete som har bidragit till att Södersjukhuset som enda sjukhus i Storstockholm lyfter i SYLF:s årliga ranking 2020, med sex platser. Vi pratade med Joar Blohmé, AT-läkarrepresentant på Södersjukhuset, om hur han tänker.

 – Jag tror att den främsta anledningen till att kvaliteten på AT:n ökar – vilket speglas i AT-rankingen – är Fredriks och Linas (Lina Sjödin, AT-studierektor på Södersjukhuset, t.v. översta bilden, reds. anm) driv, i kombination med den öppna och frekventa dialog vi har mellan AT-organisationen och AT-läkarna.

Joar Blohmé menar att genom regelbundna AT-råd, veckobrev, utvärderingar etc, finns goda möjligheter för AT-läkarna att vara en del i processen och att ge sin bild av vad som fungerar och inte fungerar i verksamheterna.

Porträtt på man
"Våra synpunkter tas på allvar, vilket bland annat har lett till ett bra helhetsgrepp på utbildningsmomenten (både på SÖS och SLSO), förbättring av de kliniska placeringarna, planering för att möjliggöra placeringar i verksamheter där AT-läkarna inte tjänstgör idag och rutiner för bättre feedback i vår kliniska vardag." 
- Joar Blohmé, AT-läkarrepresentant på Södersjukhuset

När vi blickar framåt då, hur tänker Fredrik Larsson och Lina Sjödin att arbetet med AT-läkarna kommer att utvecklas?

– Ett så stort förbättringsarbete som vi implementerat och driver tar tid att skörda frukterna från. Men vi siktar på att öka vår ranking med 10-15 platser under nästa år.

Foto: Torkel Ekqvist och Johan Adelgren, Fotogruppen Södersjukhuset


 Läs mer

  • Läs mer om de åtgärder Södersjukhuset gjort för att göra AT-rekryteringen mer tydlig, transparent och rättvis i tidningen Sjukhusläkaren.

 

  • Om allmäntjänstgöring, AT: AT kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter och krävs för att läkaren ska bli legitimerad och kunna arbeta självständigt. De flesta AT-block är 21 månader långa. Antal AT-block i Sverige 2020: 1 493.  Läs mer på SYLF.

 

  • SYLF om AT-rankingen: ”Sedan år 2000 har SYLF mätt och utvärderat AT:s kvalité i hela Sverige. AT-rankingen är såväl en vägledning för nyexaminerade läkare som ska påbörja sin allmäntjänstgöring, såväl som en temperaturmätare för AT-läkares arbetssituation i Sverige.” Ta del av SYLF:s AT-ranking här.