Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Hon är Sös första professor i vårdvetenskap

– Min målsättning är att skapa en bra miljö och stimulerade miljö där vi kan ta med forskningsresultaten in i vården och därmed förbättra för patienterna, säger Inger Kull, nybliven professor i vårdvetenskap vid Södersjukhuset.

En professur i vårdvetenskap hör inte till vanligheterna. I Sverige finns drygt 100 verksamma professorer i omvårdnad, vårdvetenskap och i reproduktiv hälsa, enligt Svensk sjuksköterskeförening.

– Att Karolinska Institutet har instiftat den här professuren på Södersjukhuset är ett bevis på att vi har ett väldigt bra samarbete mellan Sachsska barn- och ungdomssjukhuset och Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI Sös), säger Inger Kull.

Inger Kull utbildade sig till sjuksköterska i slutet av 1970-talet och specialiserade sig så småningom till barnsjuksköterska och distriktsjuksköterska. 1994 var hon med och startade BAMSE-studien (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie) som omfattade drygt 4 000 barn med astma och allergi, en studie som är aktuell än i dag. 25 år efter starten har man nämligen gjort en uppföljning av omkring 75 % av deltagarna, vid forskningscentrum på Södersjukhuset.

– Vi ville undersöka betydelsen av att leva med kronisk sjukdom och särskilt intressant var övergången mellan barn och vuxen. Det händer så mycket när man tar steget ut i vuxenlivet och vill sköta sig själv. Vi har bland annat samlat in data kring påverkan på livskvalitet, vilken vård de får och konsekvenser av att leva med sjukdom.

I den unika gruppen kan många olika frågeställningar belysas såsom riskfaktorer för att utveckla sjukdom, miljöfaktorer av betydelse, och utveckling av olika diagnostiska test.

– En annan fråga av intresse är vilken vård som personer med astma och allergisjukdom får och hur vården kan förbättras. Nu återstår att sammanfatta resultaten och skriva artiklar.

Hjärtat klappar alltså lite extra för barn som har utvecklat astma eller allergi. Och för sjuksköterskor som vill kunna forska.

– Det behövs mer forskning inom omvårdnad och jag vill att sjuksköterskorna kunna kombinera kliniskt arbete med doktorandstudier. Vi har ett 10-tal sjuksköterskor på Södersjukhuset som bedriver forskning och troligen lika många som vill påbörja en forskarutbildning. Min målsättning är att skapa en bra miljö och stimulerade miljö där vi kan ta med forskningsresultaten in i vården och därmed förbättra för patienterna, säger Inger Kull.

I och med den nya kombinationstjänsten kommer hon fördela arbetstiden mellan tre områden; forskning och handledning av doktorander inom vårdvetenskap, undervisning av sjuksköterskor (såväl studenter som legitimerade) i pediatrik och allergi/astma liksom fortsatt kliniskt arbete med barn och unga.

– Det här betyder att jag kan stötta och stimulera fler sjuksköterskor som vill forska. Vi behöver coacha dem och göra det möjligt för dem att kombinera forskning och klinik så att de vill stanna kvar hos oss. Jag vill inspirera andra att det går!


Inger Kull ger sin professorsföreläsning ”Från sjuksköterskestudent till professor” tisdag 4 februari kl 16.00 i Sal Ihre, Södersjukhuset.

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se