Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Information om stabsläget vid Södersjukhuset 23 februari

Södersjukhuset har under måndag morgon 24 februari återgått till normalläge. Det var under söndagen som sjukhuset gick upp i stabsläge med anledning av att många patienter väntade på vårdplats.

De åtgärder som vidtogs under helgen har avhjälpt situationen, bl.a. öppnade sjukhuset under söndagen tolv extra vårdplatser, och specialister kallades till akutmottagningen som extra stöd.

Nu gör sjukhuset en analys av situationen och dess orsaker.

- Så som läget har varit under helgen ska det absolut inte vara, varken för patienter eller för medarbetare, säger sjukhusdirektör Mikael Runsiö.