Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Ingen koppling mellan vaccin och allergiutveckling hos barn

De finns inget stöd för att vaccinationer i barndomen kan öka risken för allergi. Det framgår av en ny studie där Johan Alm och Bernice Aronsson, båda barnläkare och forskare, har följt utvecklingen av allergier hos barn som inte vaccineras och jämfört med barn som följt det nationella vaccinationsprogrammet.


- Trots att vi har hög vaccinationstäckning i Sverige så finns det föräldrar som känner oro inför vaccinationsprogrammet och som tror att barnen ska bli sjuka. Vår studie är viktig eftersom den inte ger stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccinering, säger Johan Alm, som är överläkare på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset.

Eftersom de flesta barn i Sverige är vaccinerade enligt det nationella vaccinationsprogrammet har det varit svårt att studera om det finns en koppling mellan vaccinering och allergier hos barn och unga. Den aktuella forskningen har genomförts i samarbete med Vidarkliniken i Järna som möjliggjort tillgång till en relativt stor grupp barn som inte vaccineras enigt rekommendationen.

I studien har man följt barn i familjer med antroposofisk livsstil och jämfört med barn i familjer med mer konventionell livsstil som följer det nationella vaccinationsprogrammet. Dessutom ingick en tredje grupp med delvis antroposofisk livsstil. När man tog hänsyn till skillnader som beror på en antroposofisk livsstil förvann det tidigare uppfattade sambandet mellan vaccinering och allergirisk. Allergirisken hos de barn som vid fem års ålder fortfarande var helt ovaccinerade skilde sig inte längre åt i jämförelse med barn som följt det nationella vaccinationsprogrammet.

- Trots att vi har hög vaccinationstäckning i Sverige så finns det föräldrar som känner oro inför vaccinationsprogrammet och som tror att barnen ska bli sjuka. Vår studie är viktig eftersom den inte ger stöd för att den ökning av allergier som ses hos barn och unga har samband med vaccinering, säger Johan Alm.

Eftersom de flesta barn i Sverige är vaccinerade enligt det nationella vaccinationsprogrammet har det varit svårt att studera om det finns en koppling mellan vaccinering och allergier hos barn och unga. Den aktuella forskningen har genomförts i samarbete med Vidarkliniken i Järna som möjliggjort tillgång till en relativt stor grupp barn som inte vaccineras enigt rekommendationen.

I studien har man följt barn i familjer med antroposofisk livsstil och jämfört med barn i familjer med mer konventionell livsstil som följer det nationella vaccinationsprogrammet. Dessutom ingick en tredje grupp med delvis antroposofisk livsstil. När man tog hänsyn till skillnader som beror på en antroposofisk livsstil förvann det tidigare uppfattade sambandet mellan vaccinering och allergirisk. Allergirisken hos de barn som vid fem års ålder fortfarande var helt ovaccinerade skilde sig inte längre åt i jämförelse med barn som följt det nationella vaccinationsprogrammet.

Läs mer om studien

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se