Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Invigning av nya neo

Nu har vi invigt vår nya efterlängtade neonatalvårdsavdelning (neo) som har fått ärva gamla vuxenakutens lokaler. Efter drygt ett års omfattande byggnations- och renoveringsarbete har de slitna gamla lokalerna helt bytt målgrupp, utseende och funktion. I nästa vecka flyttar de små barnen in tillsammans med sina föräldrar.

Två avdelningar blir en

Redan i nästa vecka flyttar de två neonatalvårdsavdelningarna från sina gamla lokaler ovanför barnakuten och blir i samband med flytten en stor avdelning. Vid starten finns 26 vårdplatser varav 9 är intensivvårdsplatser. Framöver finns möjlighet att utöka till 32 vårdplatser. Merparten av barnen kommer från vår egen förlossningsklinik, men ibland flyttar barn från Karolinskas neonatalvård in för kortare eller längre vårdtider. Bland barnen finns både de som är förtidigt födda och de som är sjuka när de föds. När barnen och föräldrarna klarar sig bättre självständigt får de hjälp i hemmet av den neonatala hemsjukvården.

Vad är familjecentrerad vård?

Thomas Brune som är sektionschef berättar att för neo är familjecentrerad vård en självklarhet och ”metoden har vuxit fram på många ställen i Sverige och vi har varit världsledande i denna utveckling. Att barn från första timmarna vårdas hud-mot-hud med sina föräldrar har visat sig påverka barnets framtida kognitiva och psykologiska utveckling positivt. Anknytningsprocessen underlättas när föräldrar aktivt deltar i vården och får uppleva att de är oumbärliga för sina barn vilket också hjälper deras krisbearbetning."

Nya arbetssätt och samarbete med Kvinnokliniken

På nya neo kommer samvården att kombineras med nya arbetssätt genom regelbundna omvårdnadssamtal med vårdpersonal med fokus på barnets utvecklingsnivå och hur föräldrar på bästa sätt kan stimulera barnet på rätt nivå och därmed stödja barnet att "ta nästa steg" i sin utveckling.

Marina Adler Runow, vårdchef berättar vidare om ett spännande projekt tillsammans med Kvinnokliniken där målet är att minimera separation av mor och barn genom att erbjuda BB-vård på nya neo.

Foto: Fotogruppen Sös, Johan Adelgren. Bilden visar en före detta patient hos neo, Yusuf Nuur, 6 år, och hans mamma Ayan Ahmed som hade fått det hedersvärda jobbet att klippa av röda bandet inför ett fåtal deltagare på det covidanpassade invigningseventet. Med på bilden är även Thomas Brune, neonatolog, överläkare och sektionschef.