Hoppa till huvudinnehållet

Involvera patienterna tidigt och öka vårdkvaliteten

För att lyckas med utvecklingsprojekt och skapa en bättre vård så behöver vi arbeta tillsammans med patienterna från början, det tycker Filippa Ancher och Verena Jochim. De är verksamhetsutvecklare på Södersjukhuset och jobbar för ökad patientinvolvering.

Filippa Ancher är verksamhetsutvecklare på kardiologen på Södersjukhuset. Sedan ett drygt år tillbaka driver hon tillsammans med kollegor ett projekt för att främja patientens medverkan i vården.

– Det började med att vi reflekterade kring vad som egentligen är god vård för våra patienter och landade i att vi saknade någon som kunde bidra med patientperspektivet, säger hon.

Därför rekryterades en patient till arbetsgruppen med målet att lyfta patientens perspektiv, i praktiken innebär det exempelvis att delta på processmöten samt vara delaktig i förbättringsarbetets alla delar. Filippa poängterar vikten av få in det här perspektivet i ett tidigt skede.

– Inom vården har vi ofta en skev bild av vad god vård faktiskt innebär, eftersom vi utgår från organisationen och våra roller och vår uppfattning. Det är viktigt att patienten inte bara får vara ett bollplank, utan att vi involverar dem på ett strukturerat sätt från början.

Att involvera patienterna säkrar kvaliteten

Ett mer strukturerat sätt att arbeta nära patienterna har lett till att de fått syn på sådant som de tidigare inte reflekterat kring.

– Vissa av de mått vi tagit fram för vårdkvalitet visade sig inte alls vara det som var viktigt för patienterna, de hade andra punkter som vi inte ens hade tänkt på, säger hon.

Filippa ser gärna att andra avdelningar drar lärdom av deras sätt.

– Att involvera patienter är kvalitetssäkring för vården. Vi måste våga släppa kontrollen och involvera patienterna redan i planeringen, det är en förutsättning för att utvecklas åt rätt håll, säger hon.

Även på ortopeden har men insett fördelarna med att jobba nära patienterna och sedan april i fjol sitter Angelica Frithiof med i ledningsgruppen. Hon är själv patient och har jobbat länge med patientinflytande i olika former, bland annat på Karolinska universitetssjukhuset och genom att föreläsa om bemötande.

– Det är viktigt att jag inte är en av dem med specialistkunskap, jag bidrar med en annan röst, som kan nyansera och ställa frågor som man kanske inte tänkt på inom vården, säger Angelica.

Är med på ledningsgruppens möten

Hon drabbades av en reumatisk sjukdom som ung och har sedan dess genomgått flertalet operationer. Hennes tidiga upplevelser av vården lämnade en del att önska, bland annat när det kommer till information. Och det har lett till att hon i dag är engagerad i frågan.

Angelica är med på ledningssgruppsmöten varannan vecka och driver tillsammans med Verena Jochim, verksamhetsutvecklare, förbättringsprojekt inom verksamhetsområdet. Det kan röra sig om att förenkla informationsmaterial så att det är mer inkluderande och hoppfullt eller att utbilda chefer i bemötande.

– Det är jätteviktigt att ha den här rösten med i rummet. Vi har alla varit patienter eller närstående men i vår profession som vårdpersonal glömmer vi ofta bort vad som är viktigt i en sådan situation, säger Verena.

Under hösten kommer fokus ligga på patientbemötande genom workshops med vårdenhets- och läkarchefer.

– Och senare vill vi utvidga det till resten av våra medarbetare genom exempelvis apt-möten. Vi vill att personalen på ett systematiskt sätt ska bli bättre på att bemöta sina patienter, även i stressiga situationer, säger Angelica.

Vill du lära dig mer om hur du involverar patienter i din verksamhet, kontakta:

Filippa Ancher, filippa.ancher@regionstockholm.se
Verena Jochim, verena.jochim@regionstockholm.se

På bilden från vänster: Angelica Frithiof och Filippa Anchér.
Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen, Södersjukhuset, Mikael Frithiof.