Hoppa till huvudinnehållet

Disputation om motoriska förmågan hos för tidigt födda barn

Torsdag 7 juni disputerar Jenny Bolk, biträdande överläkare vid neonatalsektionen på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset. Hennes avhandling visar bland annat att mycket för tidigt födda barn behöver följas upp noga med hjälp av motoriska tester i sjukvården.

Jenny Bolk är specialist i pediatrik och neonatologi vid Södersjukhusets och presenterar idag sin avhandling, "Extremely preterm birth : brain imaging and outcome at early school-age".


Vad handlar forskningen om i stora drag?

- Vi har undersökt 6-åringar som var födda mer än 3,5 månader för tidigt och tittat på deras motoriska utveckling och visuo-motoriska integration, dvs deras förmåga att koppla samman synintryck med att utföra rätt motorisk rörelse, jämfört med 6-åringar som fötts efter en fullgången graviditet.

- Vi ville ta reda på vilka svårigheter barnen hade och jämföra det med vissa speciella förändringar som kan ses på magnetkameraundersökning av hjärnan hos så här mycket för tidigt födda barn vid tidpunkten då de skulle ha fötts, så kallade DEHSI.

Vad är det viktigaste du kommit fram till? Och vad har den nya kunskapen för betydelse för vården?

- Vi fann att hälften av de för tidigt födda barnen hade svårigheter med sin visuo-motoriska integration. När vi tittade på de för tidigt födda barn som saknade allvarliga handikapp som synnedsättning och CP-skada så hade mer än en tredjedel av barnen tydliga motoriska svårigheter. De flesta av dem hade inte fått någon hjälp av vården för sina svårigheter och hos hälften av barnen hade inte föräldrarna märkt deras svårigheter. Barnen med motoriska svårigheter hade också fler beteendeavvikelser än barn utan motoriska svårigheter.

-Våra fynd visar hur viktigt det är att barnen som fötts så här mycket för tidigt måste följas upp noga av sjukvården med motoriska tester. Detta kommer nu också att ske då ett nationellt uppföljningsprogram har arbetats fram och planen är att alla barn födda så här tidigt ska undersöka sin motorik vid 5 års ålder och de som behöver ska få träffa sjukgymnast, arbetsterapeut eller psykolog för att få hjälp.

- Fynden på magnetkameraundersökningen, DEHSI, som tidigare varit en källa till oro för föräldrar och vårdpersonal, kunde vi visa att det inte påverkar barnens utveckling. Därmed blir det lättare att kunna säga till föräldrarna att den typen av fynd inte påverkar barnet.

Hur ska du gå vidare nu – ska du fortsätta forska?

- Jag kommer att fortsätta forska på hur barns utveckling påverkas av händelser i nyföddhetsperioden, både av för tidig födsel men även av andra händelser som kan påverka hjärnan.

Tack och lycka till!

Disputationen äger rum i Skandiasalen på Karolinska Universitessjuhuseti Solna, torsdag 7 juni kl 09.00.

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se