Hoppa till huvudinnehållet

Juristen kan komma

Sjukhusjuristen Cecilia Arrgård lyssnar på två vårdklädda personer
”Polisen vill ha ut en journal, får jag lämna ut den?” ”Jag har blivit hotad av en patient, vad gör jag?” På ett akutsjukhus ställs medarbetarna ofta inför juridiskt kvistiga frågor. Därför har Södersjukhusets jurist Cecilia Arrgård startat projektet ”Jurist på vift”, där hon slår upp sitt kontor ute i de verksamheter som bjuder in henne.

Cecilia Arrgård (se bild ovan) har arbetat som jurist sedan 2004, och på Södersjukhuset sedan 2018. Under den tid hon varit här har hon känt att det lätt blir en ojämn fördelning bland de medarbetare hon har kontakt med: många AT- och ST-läkare, och forskningsrelaterade kontakter.

Projektet ”Jurist på vift”

Med projektet ”Jurist på vift”, vill Cecilia Arrgård komma till rätta med det här. Under hösten kommer hon därför att ta sin dator under armen och slå upp sitt kontor ute i de verksamheter som bjuder in henne, och svara på frågor om allt från journalhantering till hot och våld på arbetet.

- Jag vill göra juridiken mer synlig ute på sjukhuset, att jag finns där för alla professioner som har frågor om det juridiska, inte bara för ledningen, läkarna eller forskningen.

- Jag tror att en jurist måste ut och visa sig i verksamheten man är satt att stötta. För att förstå. För att bidra till förståelse. Och få ett bra samarbete med er som jobbar i kärnverksamheten. Hur ska jag annars kunna bistå på bästa sätt.


Så här kan en vanlig dag se ut när sjukhusjuristen inte är ”jurist på vift”

  • Utbildning för ett gäng akutläkare.

  • Möte om forskningsjuridik med forskningsledare på Sachsska.

  • Internmedicin ringer: Polisen vill hålla telefonförhör om en händelse kring en patient – vad får jag säga?

  • Handläggaren för kliniska studier skickar över två remisser för kliniska läkemedelsstudier på remiss.

  • Kommunikationsavdelningen hör av sig: journalist vill få ut uppgifter – vad får vi lämna ut?

  • Läkare på kirurgen hör av sig om en patient som kräver att Sös ska utplåna en journalanteckning – vad svarar jag?

  • Läkemedelsverkets jurist hör av sig i ett ärende.

  • Polisen ringer in en begäran om fördjupad loggkontroll av ett misstänkt dataintrång.

  • Journalservice undrar om en journal kan expedieras till en person utomlands.

  • Får underlag för att bedöma om en molntjänst lever upp till kraven i lagstiftningen.