Hoppa till huvudinnehållet

Karouk Said besökte kardiologen

Karouk Said och Annika Solito möts i korridor skrattar och pekar
Södersjukhusets nye vd Karouk Said har nu besökt verksamhetsområde kardiologi för att träffa medarbetarna och få se verksamheten.

Besöket inleddes med en kort introduktion där verksamhetsområdeschef Raffaele Scorza tillsammans med verksamhetsutvecklarna Mimmi Isaksson och Filippa Anchér presenterade Kardiologen. Verksamheten organiseras utifrån tre stora processer; arytmi/hjärtsvikt, ischemi och intensivvård och är också det enda verksamhetsområdet som har egna läkare på akuten.

– Jag har hört mycket om kardiologen redan innan jag började på Södersjukhuset, säger Karouk Said.

På kardiologen finns en stor forskningsdel där Robin Hofmann är FoUU-chef. Han berättade att sjukhuset har en unik profilering med hjärtstoppsforskning i fokus och ofta är det sjukhus som inkluderar flest patienter i olika studier, senast en om betablockare som fått stor spridning.

Stöttar patienter digitalt

kardiologen_Malin Olbers_Ulrika Saalo.png

Sjuksköterskorna Malin Olbers och Ulrika Saalo berättar mer om digitala samtal och stöd till patienter.

Stort intresse väckte kardiologens arbete med stötta patienter digitalt så att de kan sköta sin egenvård som att kontrollera vikt, ta blodtryck och EKG i hemmet. På så sätt kan onödiga sjukhusbesök undvikas. Stöd ges bland annat via telefon och chat något som sjuksköterskorna Malin Olbers och Ulrika Saalo berättade mer om. Karouk Said undrade vad som krävdes i den digitala rådgivningsrollen.

– Det behövs ett visst datakunnande och att man är trygg i rollen som sjuksköterska. Det är en jättebra utvecklingsmöjlighet för erfarna sjuksköterskor, svarar Ulrika Saalo.

Därefter fortsatte besöket till avdelningarna 51, 52 och 53. Här träffade Karouk bland andra Helén Arstad som ansvarar för den akuta hjärtdagvårdsenheten.

kardiologen_helen arstad.png

Helén Arstad, är enhetsledare på den akuta hjärtdagvården.

Under besöket på kardiologen stötte Karouk också på Sebastian Törnfeldt och Josefin Vargö från Innovation som samarbetar med sjuksköterskorna på kardiologen i ett Behållarprojekt för att kartlägga sjuksköterskornas arbetsmiljö och arbetsuppgifter.

kardiologen_innovation.png

Sebastian Törnfeldt och Josefin Vargö från Innovation samarbetar med kardiologen i Behållarprojektet

Besöket avslutade på MIVA, IMA och HIA. MIVA är en unik verksamhet i Sverige. Överläkare Anette Grip betonade att man är en snabbfotad verksamhet som har lätt att lära nytt. Något som inte minst visade sig under covid.

– Vi gick från att ta hand om 8 till 25 patienter och det är vi stolta över, säger hon.

kardiologen_emilie Lindgren anette grip mimmi isaksson.png

På MIA med processsjuksköterska inom intensivvård Emilie Lindgren, processläkarchef Anette Grip och verksamhetsutvecklare Mimmi Isaksson.

Karouk sammanfattar sina intryck av rundvandringen.

– Här bedrivs vård, forskning och utbildning av mycket hög kvalitet. Kardiologen har utsetts till landets bästa klinik för behandling efter hjärtinfarkt för 2023 och har även utsetts till Stockholms bästa kardiologklinik för utbildning av ST-läkare. Det har varit fint att träffa så många engagerade medarbetare som har så mycket att vara stolta över på sin arbetsplats, säger Karouk.

 

kardiologen_Gonzalo Guerra Ogaz .png

Under besöket visar Gonzalo Guerra Ogaz upp PCI-verksamheten.

Huvudbilden: Karouk tillsammans med process-sjuksköterska inom Ischemi Annika Solito

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös