Hoppa till huvudinnehållet

Kommentar med anledning av nyhetsrapporteringen om akutmottagningen för våldtagna

TV4 och P4 Stockholm har rapporterat om kritik som framförts mot Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna.

Kritiken rör att dörrar till rum där spårsäkring sker saknar lås samt att patienter kan komma att behöva dela väntrum med andra patienter vid hög belastning. Kritiken rör även bemanningen på mottagningen.

Efter en våldtäkt är det mycket viktig att den som utsatts får ett tryggt och gott bemötande. Våra patientundersökningar visar att de som söker sig till oss upplever att de får en god vård och omsorg under både dagtid och jourtid.

Vi är stolta över vår verksamhet och våra medarbetare arbetar hårt för att bevara en god patientsäkerhet och rättssäkerhet.

För oss är det mycket viktigt att lyssna på synpunkter från våra medarbetare och patienter och vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra vår verksamhet. De patienter som har utsatts för en våldtäkt tas direkt in till vår mottagning som finns bakom en låst dörr för att garantera patienternas säkerhet och trygghet. Vi kommer även att installera ett särskilt lås till mottagningens spårsäkringsrum för att ytterligare stärka säkerheten.

Akutmottagningen för våldtagna och gynakuten samarbetar tätt tillsammans. Under jourtid delar mottagningarna lokaler och det finns två dedikerade rum för patienter som utsatts för våldtäkt. Om mer utrymme skulle behövas ordnar vi närliggande rum. Det är mer patientsäkert att dela lokaler under jourtid eftersom vi ser att patienterna snabbare får en läkarbedömning. Patienterna som kommer till oss på akutmottagningen för våldtagna är alltid högt prioriterade och tas hand om direkt av teamet med forensiskt utbildad omvårdnadspersonal och läkare.

Vi vill vara tydliga med att den vård och omsorg som ges vid akutmottagningen för våldtagna är både patientsäker och rättssäker, dygnets alla timmar.