Hoppa till huvudinnehållet

Konsten berikar Södersjukhuset

stort konstverk i orange täcker vägg utanför fönster huskroppar
Det vimlar av konst på Södersjukhuset. Här finns över 5 000 verk, allt från små teckningar till konst som pryder hela väggar. Både ute och inne. Och många är involverade när nya konstverk kommer på plats. I samband med Södersjukhusets 80-årsjubileum presenteras en ny bok om konsten på Södersjukhuset.

Redan 1937 beslutade riksdagen att en procent av kostnaderna vid statlig byggnation skulle satsas på konstnärlig gestaltning. 1971 tog Stockholms läns landsting samma beslut. I dag avsätter Region Stockholm en till två procent av produktionskostnaden vid om- eller nybyggnation av vårdlokaler.

– Tanken är att konsten ska integreras i miljön och berika människors möte med vården på olika sätt, att man får möta konsten och kan bli förundrad, säger Susanne Andersson Kopp.

Susanne Andersson Kopp_Anna Molander.png

Hon är projektledare på avdelningen för konst på kulturförvaltningen i Region Stockholm och spindeln i nätet när det gäller konsten på Södersjukhuset.
Susanne berättar att en del konst kom till sjukhuset också före 1971.

– Då handlade det främst om donationer, till exempel finns en marmorstaty av en sittande flicka som kom hit på 1950-talet. Tyra Lundgrens stora relief i glaserat stengods i huvudentrén är från 1953.

två konstverk_extern per mannberg.png

Det gjordes inte heller så många stora ombyggnationer på Södersjukhuset under 1970- och 80-talen, men en nämnd inom hälso- och sjukvården kunde bidra med pengar för att pryda äldre delar av sjukhuset där det saknades konst. I dag finns här över 5 000 konstverk.

– De allra flesta hänger framme. Vi försöker alltid att ta hand om konstverk som behöver flyttas. Det fanns till exempel mycket konst på den gamla akuten som vi har hittat nya platser till när verksamheten flyttade till nya lokaler, säger Susanne.

Akutens lokaler byggdes sedan om för neonatalvård och fick, i dialog med medarbetarna, ny konst anpassad för just den verksamhetens förutsättningar och behov.

Ny konst vid ny- och ombyggnationer

I dag tillkommer alltså konstverk vid ny- och ombyggnationer. Den konst som köps in är alltid av nu levande konstnärer. Till större byggprojekt utlyser kulturförvaltningen gestaltningsuppdrag för konst till specifika platser på sjukhuset. Många konstnärer anmäler intresse. Konstverken ska passa platsen men också klara att möta krav på hygien, brandsäkerhet, tillgänglighet och miljö.

– Ibland blir det lite av ett detektivarbete att hitta det som fungerar. Det gällde till exempel konstverket Up yours!. Det hänger i trappan vid hiss O som också är en utrymningsväg. Därför behövde vi hitta en duk som uppfyllde kraven för brandsäkerhet, samma sak gällde sprayfärgerna. Slutligen behövde vi testa och få intyg på att färg och duk uppfyllde kraven också när de användes tillsammans, innan konstnären kunde, gå loss med sprayburkarna i ateljén berättar Susanne.

Många är involverade i konstprojekten: arkitekt, fastighetsbolaget Locum, förvaltare, olika konsulter och kulturförvaltningen. Personalen bjuds tidigt in.

– Personalen är experter på vården och berättar för oss om sin verksamhet och sina patienter. Vi är experter på konst. Tillsammans ska våra olika kompternser mötas i val av konst och det är det som är så spännande, säger Susanne.

Hon tillägger att det är väldigt roligt att arbeta med Södersjukhuset för att personalen är så engagerad och öppen för samarbete. är konstverken är på plats brukar det bli invigning med vernissage så att alla på verksamheten som vill får lära sig mer om konsten i de nya lokalerna.

Konstverk på nya IVA

Just nu pågår flera konstprojekt bland annat i byggnaderna 17 och 18. Snart startar arbetet med konsten på nya IVA.

– Det kommer att bli konstverk i den nya hängkorridoren som byggs. Här blir det också konst i väntrum, samtalsrum och övernattningsrum för anhöriga och i personalutrymmena, säger Susanne.

Foto: Susanne Andersson Kopp: Anna Molander, konstverken: Per Mannberg.

Konstverket överst på sidan Up Yours! av Camilla Boström

 https://www.regionstockholm.se/kultur/konst-i-varden/konst-pa-sjukhus-i-lanet/konsten-pa-sodersjukhuset/