Hoppa till huvudinnehållet

Läget på Södersjukhuset under jul- och nyår 2019/2020

Södersjukhuset i vinterskrud, fotograferad från Årstabron
Läget på Södersjukhuset har varit ansträngt sedan trettonhelgen då flera faktorer gjorde att belastningen på vuxenakuten och flera vårdavdelningar på sjukhuset blev mycket hög. Orsakerna till det är att sjukhuset tog emot många svårt sjuka patienter i kombination med en brist på vårdplatser då många patienter fick vänta länge på att få vård hos annan vårdgivare. Trots att läget har förbättrats så har Södersjukhuset fortfarande lägre kapacitet än normalt.

Södersjukhuset har en av de största akutmottagningarna i Sverige med cirka 250 patienter per dygn. Sjukhuset tar emot den största andelen ambulanser i regionen och av de som inkommer till vuxenakuten med ambulans blir närmare hälften inskrivna på vårdavdelning. De senaste åren har antalet patienter på vuxenakuten minskat till följd av etableringen av andra vårdformer, framförallt närakuterna som tar emot de patienter som har lättare akuta skador och sjukdomar.

Under jul- och nyårshelgerna, samt sommarperioden, brukar belastningen på sjukhuset öka och marginalerna för att klara en högre belastning är mindre. Denna jul var inledningsvis till och med lindrigare än förväntat för perioden men på grund av IT-störningar på ett av regionens akutsjukhus fick Södersjukhuset tillsammans med andra akutsjukhus i regionen ta emot fler svårt sjuka patienter. Det ledde till mycket långa vistelsetider på akutmottagningen för vuxna och stor brist på vårdplatser på sjukhusets vårdavdelningar. Bristen på vårdplatser blev extra stor då väldigt få patienter som var färdigbehandlade kunde skrivas ut från sjukhuset. Trots det utmanande läget under trettonhelgen var både antalet inläggningar och överbeläggningar färre under julperioden i år än samma period föregående år.

Södersjukhuset har genomfört en rad åtgärder för att förbättra vistelsetiderna på vuxenakuten som är de längsta i landet. Bland annat har en eskaleringsrutin införts på sjukhuset som syftar till att snabbare öppna upp fler vårdplatser för att undvika att det blir många patienter på vuxenakuten som väntar vårdplats på sjukhuset.
Under jul- och nyårshelgen i år har antalet patienter som samtidigt vänta vårdplats minskat jämfört med samma period under åren 2016/17 - 2018/19, med undantag för den 23 december 2019 samt trettondagen 6 januari 2020. Under trettondagen väntade som mest cirka 35 patienter på vuxenakuten för att få en plats på vårdavdelning på Södersjukhuset vilket är den högsta siffran senaste fem åren.

 

 

 

I takt med den medicinska utvecklingen och omstruktureringen av sjukvården i Region Stockholm har behovet av vårdplatser minskat sett över tid. Men det finns behov av fler vårdplatser än som idag finns tillgängligt. I dagsläget har vi cirka 15 procent av våra vårdplatser stängda och vi arbetar för att kunna öppna dessa. Under jul- och nyårsperioden var ytterligare ett antal platser stängda eftersom vi då fokuserar på akut sjukvård och drar ner planerad sjukvård till ett minimum.