Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Läkarförbundets hederspris till Södersjukhusets AT-chef Fredrik Larsson

Man stående på scen, håller i blombukett och diplom
Den 10:e november tilldelades Södersjukhusets AT-chef Fredrik Larsson Läkarförbundets hederspris, ”Läkare som leder” under förbundets fullmäktigemöte. Fredrik prisas framförallt för sitt nytänkande och engagerade ledarskap.

Så här lyder Läkarförbundets nominering:

Genom ett engagerat, kreativt och framförallt nytänkande ledarskap har Fredrik lyckats med konststycket att både öka antalet AT platser på Södersjukhuset och att lyfta kvaliteten på dessa. Att förbättra arbetsmiljön för underläkare är att förbättra arbetsmiljön för hela läkarkåren och bidrar i förlängningen till en god vård åt befolkningen. Fredriks entusiastiska ledarskap smittar av sig och han har kommit att bli en stor inspirationskälla för många kollegor.

Sedan Fredrik Larssons tillträde som AT-chef år 2019 har Södersjukhuset inte bara utökat antalet AT-platser (från 48 till 60 platser), utan även klättrat från 63:e plats till 15:e plats i SYLF:s årliga AT-rankning.

– Jag är mycket hedrad, och det är med stor stolthet jag tar emot priset. Men också stor glädje, eftersom arbetet bakom utmärkelsen både lett till en förbättring för våra AT-kollegor, men även sjukhusets verksamheter. Att vara chef ger en stor möjlighet att driva ständig förbättring och jag hoppas att priset kan inspirera andra kollegor att ta sig an chefs- och ledarskapsuppdrag.

Fakta: Läkarförbundets hederspris "Läkare som leder"

Det är i år fjärde gången som priset delas ut. Bland tidigare pristagare hör bl.a. regionens före detta hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson och Britta Wallgren, vd på Capio.

Läkarförbundets Hederspris tilldelas den som:

  • Uppnått framgång i att leda en verksamhet som bidrar till god vård
  • Har visat kreativitet, initiativ och hängivenhet i strävan att förbättra arbetsmiljö och förutsättningar för läkare i arbete
  • Är en positiv förebild för kollegor

Prissumman är 25 000 kronor.

 

Foto: Liisa Eelsoo