Hoppa till huvudinnehållet

Långärmat ett minne blott

I många år har vården vetat hur viktigt det är med god handhygien för att rädda patienter. Men länge var klädernas roll för att sprida smitta relativt okänd.

Från Ignaz Semmelwies till Florence Nightingale

Redan de gamla grekerna pratade om vikten av handhygien. Under 1800-talet visade den ungerska läkaren Ignaz Semmelweis att färre kvinnor drabbades av barnsängsfeber om vårdpersonalen tvättade händerna noga med klorkalklösning. Grundaren av det moderna sjuksköterskeyrket, Florence Nightingale, räddade i sin tur många av Krimkrigets skadade soldater genom bättre hygien. Men länge var klädernas roll för att sprida smitta relativt okänd.

Först 2007 kommer kraven på kortärmade arbetskläder

Först under tidigt 1970-tal visar Dr. Anna Hambraeus som är pionjär inom svensk vårdhygienisk forskning på klädernas betydelse vid smittspridning. Sjukvårdens kvalitetsarbete kring vårdrelaterade infektioner startar och ett resultat är att arbetskläderna blir kortärmade för att underlätta hand- och underarmstvätt. Men de skyddsrockar som används är av tyg och byts inte alltid efter varje patientmöte. Engångsförkläden i plast för alla vårdnära situationer börjar användas först i slutet på 1990-talet. Och kort ärm på arbetskläderna var länge bara riktlinjer. Först 2007 kommer Socialstyrelsens föreskrift med krav på kortärmade arbetskläder i patientnära situationer.

Nya fokus för kläderna i vården

Idag är arbetskläderna i vårdarbetet oavsett yrkeskategori mer könsneutrala med byxa och kortärmad överdel, så kallad bussarong. Huvudduk finns för dem som vill täcka sitt hår. Kläderna ska bytas dagligen eller oftare vid nedsmutsning. Och engångsförkläden i plast håller arbetsdräkten så ren som möjligt under ett arbetspass. Det är kraven på god hygien som till stor del styr klädselns utformning.

På många håll görs nu satsningar för miljövänligare kläder och produkter i vården. Klimatsmarta plastförkläden är ett lyckat exempel. Projektet Biorock med Sös Innovation ska inspirera till fler.

Fakta vårdkläder förr och nu

  • Det vita tyget i Sophiasystrarnas mössor sägs symbolisera det ljusa i livet, spetsen glädjen och det svarta sammetsbandet livets allvar.
  • Från kall till arbete. Olika tidsepokers sjuksköterskekläder sänder många signaler. Tidens mode, synsen på kvinnan och yrkesrollen som sjuksköterska.
  • Sjuksköterskornas vita förkläden var skyddsförkläden. Hättorna skulle hålla håret på plats.
  • Kvinnor får arbetsbyxor i slutet av 70-talet


Tack till Vårdhygien Stockholm för vårdhygienisk fakta.

 

Artikeln är plockad ur senaste numret av Vi på Sös, Sös magasin för sjukhusets medarbetare och patienter.