Hoppa till huvudinnehållet

Liten operation räcker vid högrisk melanom

Hur mycket hud måste egentligen opereras bort runt ett malignt melanom för att vara på säkra sidan? I en nyligen publicerad artikel i The Lancet har Jonas Malmstedt, tillsammans med forskargruppen SOSVASC på KI SÖS (i samarbete med kollegor från Danmark, Estland och Norge) visat att det räcker med att operera bort 2 centimeter – istället för 4 centimeter, som man tidigare trott var nödvändigt.

Allt sedan tidigt 1900-tal har man diskuterat hur mycket hud man ska ta bort runt melanomförändringen vid operation. De senaste decennierna har både 1, 2, 3 och 4 centimeters säkerhetsmarginal med frisk hud runt tumören diskuterats.

Vid större operationer har man svårt att täcka operationsområdet, inte sällan med t.ex. hudtransplantation, vilket leder till sämre funktionella och kosmetiska resultat för patienterna. Det innebär att man vill operera med mindre marginaler, dvs ta bort så lite hud runt tumören som möjligt utan att äventyra att man får bort tumören. En nyligen publicerad undersökning visade dock att 1 centimeters marginal vid operationen är osäkert vid tjocka högrisk melanom.

Frågan har således varit vilken som är den minsta säkra operationsgränsen för patienter med tjocka högrisk melanom.

När vi sammanställde våra data 2011 visade vi att en 2 centimeters operation är lika säker som en 4 centimeters operation. Men då hade vi bara följt patienterna i 7 år, säger Peter Gillgren, läkare och docent vid Södersjukhuset, som står som huvudansvarig för den nya multicenterstudien där Jonas Malmstedt, läkare och medicine doktor vid Södersjukhuset, står som förste författare.

Nu har patienterna följts i totalt 19 år, och studien har därmed den hittills längsta uppföljningen av opererade patienter med malignt melanom som är publicerad. Vad visar då studien? Jo, att 2 centimeters marginal är säkert på tjocka högrisk melanom – även på lång sikt.

Det är en viktig upptäckt för både patienten och sjukvården inför beslut om kirurgisk behandling och uppföljning, säger Jonas Malmstedt.

Läs artikeln i the Lancet här.