Hoppa till huvudinnehållet

Magiskt samarbete möjliggjorde en kapacitetsökning på nästan 300%

När coronaviruset började spridas i Kina i slutet av förra året var det få som anade vilken påverkan viruset skulle få och hur stor spridningen skulle bli. Södersjukhuset fick den första bekräftade patienten 9 mars. Vad hände på sjukhuset efter det?

Läs intervjun med Johannes Blom, (vänster i bild) verksamhetsområdeschef på Vo Kirurgi och chef för Insatsledningen i LSSL samt Per Skoglund, strategisk verksamhetsutvecklare och stöd i arbetsgruppen för Insatsledningen.

 

"Det interna arbetet mellan alla verksamheter på Sös har varit magiskt!"

Sjukhuset är i förstärkningsläge sedan 13 mars och leds av LSSL, Lokal Särskild Sjukvårds Ledning vilket innebär att ordinarie strukturer ändras och resurser omfördelas för att kunna fokusera på det som gör mest nytta i rådande situation. I arbetet med att hantera covid-19 har Södersjukhuset gjort enorma omställningar på kort tid.

Johannes Blom, du sitter på positionen S3 Insatsledning i LSSL, berätta kort om din roll.

- Rollen som S3 Insatsledning innebär att omsätta de beslut som fattas i LSSL och att upprätthålla sjukhusets produktion. Vi insåg tidigt att arbetet skulle involvera hela sjukhuset och engagerade därför hela sjukhusets verksamheter. Mycket av framgången i vårt arbete har varit allas engagemang. Alla sluter upp och uppdragen är tydliga. Vi har under de här veckorna hanterat över 400 frågor i S3 Insatsledning. Det interna arbetet mellan alla verksamheter på Sös har varit magiskt! säger Johannes Blom.

Omställningen av sjukhuset startade 9 mars

Den 9 mars fick Södersjukhuset information att det fanns en patient på sjukhuset med bekräftad covid-19. Efter det började ett intensivt arbete med fokus var att ta fram rutiner för att få en säker hantering av patienter med misstänkt eller bekräftad smitta.

Vad hände på sjukhuset efter den 9 mars?

- Första veckan var intensiv, vi arbetade med att få fram rutiner för att hålla patienter med misstänkt smitta åtskilda från andra patienter, säkerställde att det fanns skyddsutrustning och stängde av delar av akuten för det akuta omhändertagandet. Vi tog också fram rutiner för hur vi skulle hantera transporter av patienter och hur vi skulle göra om vi snabbt behövde operera en patient med misstänkt eller bekräftad covid-19. Jag blir nästan tårögd när jag tänker på hur snabbt alla har ställt upp och förstått att detta måste göras, fortsätter Johannes Blom.

Vilka övriga åtgärder genomfördes för att kunna ta emot patienter med covid-19?

- Det har varit en stor pedagogisk utmaning att kommunicera och utbilda. Vår nya infektionsavdelning, avdelning 8, öppnade långt före plan och blev en slussavdelning för patienter som väntade provsvar. Vi har därefter succesivt byggt ut omhändertagandet för patienter med misstänkt och bekräftad covid-19 och har nu flera vårdavdelningar med enkelrum för covid-19 patienter. Akuten öppnade också upp i sina nya lokaler mycket tidigare än planerat, vilket gjorde det möjligt att använda den gamla akutmottagningen för patienter med misstänkt covid-19, fortsätter Johannes.

Vi har lyckats ligga steget före

Bara åtta dagar efter första bekräftade patient hade redan många stora insatser genomförts, som öppnandet av sjukhusets nya infektionsavdelning och flytt av IVA till nya lokaler. Under den perioden gick sjukhuset också upp i stabsläge och beslutade om besöksförbud på sjukhuset för att minimera risken för smittspridning.

Hur såg planen för kapacitetsökning och mottagande av covid-patienter ut när detta startade?

- Allt gick väldigt fort i början. Vi satte grunden snabbt och insåg tidigt att vi behövde ha en plan A, B, C och D. Vi insåg också tidigt att vi behöver hjälp av andra vårdgivare och tack vare att vi var så tidigt ute så var det lättare att få hjälp, exempelvis inom cancerkirurgin.

- När det gäller vårdplatser hade vi plan för öppnande av fler platser för patienter med misstänkt och bekräftad smitta. Under den här tiden har vi öppnat drygt en vårdavdelning per vecka och ökat IVA-platserna med nästan 300%, säger Johannes Blom.

Har planen ändrats mycket under resans gång?

- Vår plan höll bra från början och vi startade vår utökning av vårdplatser tidigare än vi hade planerat. Vår ambition var att försöka klara oss själva när det gäller hela omhändertagandet av covid-19 patienter och vi har lyckats ligga steget före hela tiden och har därför haft en viss överkapacitet. Det har varit ett enormt engagemang från alla medarbetare och chefer. Det är helt fantastiskt, jag är så stolt över det vi har åstadkommit tillsammans! säger Johannes.

Utmaningar och lärdomar under resans gång

Vad har varit svårast under den här resan?

- Att tillgodose behovet av personal, utbildning och inskolning för medarbetare som fått ta sig an nya uppgifter. Och att det har kommit nya och ändrade riktlinjer som vi har behövt förhålla oss till. Det är svårt att informera på ett pedagogiskt sätt när situationen hela tiden förändras. Och situationen i sig är svår, det finns såklart en oro hos medarbetarna att själva bli smittade, eller att anhöriga ska bli sjuka, säger Johannes.

Både Folkhälsomyndighetens och Region Stockholms prognoser tyder på att vi nu har nått toppen av spridningen och att ökningen har avtagit.

Hur är läget på Södersjukhuset just nu?

- Vi hoppas nu att vi har nått toppen av smittspridningen och en platå av antalet patienter i behov av vård, men det betyder inte att vi kan börja koppla av. Den höga nivå vi har uppnått måste upprätthållas under en lång tid framöver och det är oerhört krävande. Först när vi ser en minskning kan vi börja planera för att ta hand om de patienter som fått vänta – och oss själva. Jag ser hur alla kämpar och sliter med detta dagligen och det tar på krafterna, säger Johannes.

Vilka lärdomar tar ni med er?

- Det är imponerande att se hur snabbt vi har ställt om till mer digitaliserade arbetssätt, allt från ökade videobesök, digitaliserad närståendekontakt och effektiva digitala möten. Vi har lärt oss mycket på den här resan och vi har lyckats ta många snabba beslut och prestera mycket på extremt kort tid, säger Per Skoglund.

- Vi har arbetat väldigt effektivt och det kommer vara bra för Sös framtida arbete. Vi på Sös har verkligen gjort allt vi kan för att lösa uppdraget och har gjort det med fantastisk framgång! avslutar Johannes Blom.