Hoppa till huvudinnehållet

Mångmiljonbelopp satsas på forskning om hjärtinfarkt och risk för blödning i övre mage och tarm

Dödligheten i hjärtinfarkt i Sverige har minskat de senaste 20 åren, från 25 procent till 10-15 procent. Men där har kurvan börjat plana av. Varför minskar den inte mer trots alltmer effektiva behandlingar? Det ska hjärtläkaren Robin Hofmann ta reda på i ny omfattande studie.

I början av december delade Vetenskapsrådet ut närmare 20 miljoner kronor till Robin Hofmann och hans forskarkolleger på Karolinska instiutets institution för klinisk forskning och utbildning på Södersjukhuset, KI Sös, för att forska om hjärtinfarkt och risk för blödning i övre mage och tarm. 

Varje år drabbas drygt 25 000 personer i Sverige av hjärtinfarkt. Genom intensiv blodförtunnande behandling har överlevnaden ökat och risken minskat för att patienterna ska återinsjukna, men till priset av en ökad risk för blödning. Den vanligaste komplikationen är blödning i övre mage och tarm från magsår eller magkatarr.  Risken att blöda ökar om patienten har en samtidig infektion orsakad av en bakterien Helicobacter pylori (Hp). Hp-infektion är vanlig hos befolkningen, 15-20 procent bär på bakterien, men den kan enkelt behandlas med antibiotika vilket i det närmaste eliminerar blödningsrisken.

– Vi har identifierat en kunskapslucka.Vi vet att våra patienter blöder, vi vet också att många av dessa bär på Hp. I dagsläget saknas dock helt kunskap om hur Hp-diagnostik och behandling påverkar utfallet efter hjärtinfarkt, säger Robin Hofmann.

Studien HELP* kommer omfatta 20 000 patienter på 40 sjukhus under en treårsårsperiod. Målet är att fastställa om en systematisk screening av hjärtinfarktpatienter för Hp-infektion, och i förekommande fall en behandling av infektionen, kan minska blödningskomplikationer och förbättra prognosen efter hjärtinfarkt.

– Vi har möjlighet att genomföra detta på ett adekvat sätt och ta reda på vad som är bra eller dåligt för patienten. Det känns nästan som ett ansvar! 

Fakta hjärtinfarkt

En hjärtinfarkt beror oftast på att en blodpropp har bildats som helt eller delvis har täppt igen hjärtats kranskärl, det vill säga de kärl som löper över hjärtats yta och som förser själva hjärtmuskeln med syrerikt blod. Blodet kan inte passera som det brukar och den del av hjärtat som skulle ha tagit emot blodet drabbas av syrebrist och det uppstår en skada.

* HELicobcter Pylori screening för att förhindra gastrointestinal blödning hos patienter med akut hjärtinfarkt - en klusterrandomiserad klinisk prövning baserad på SWEDEHEART registret (HELP-SWEDEHEART).