Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Miljöarbete på Sös – ett lagarbete

Hur jobbar Södersjukhuset med hållbarhet – och hur hållbara är vi? Spindeln i nätet för vårt miljöarbete, miljösamordnare Birgitta Westin, berättar.

Det finns enligt Birgitta Westin många delar som bidrar till att vi minskar vår miljöpåverkan. Ta den årliga återvinningen av plast, metall, kartong, glas etc som exempel: här minskar vi sjukhusets utsläpp med 188 ton koldioxid (motsvarar en bils utsläpp som kör 45 varv runt jorden). Eller det minskade matsvinnet: -73% efter implementering av nya köket och måltidskonceptet 2018.

– Vi har varit miljöcertifierade sedan 2001, så miljöfrågan har funnits med länge. Vi har även krav på oss från Region Stockholm att följa det miljöprogram som finns, så det bidrar så klart till att fler sluter upp och hjälper till.

Sträng miljöcertifiering på nya sjukhusbyggnaden

De nya sjukhusbyggnaderna är ett annat område där hållbarhetsaspekten har varit viktig. Här är samtliga byggnader miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad och har uppnått den högsta klassen som är ”Guld”. Det innebär bl.a. hänsyn till medvetna materialval, energieffektivitet och en bra inomhusmiljö.

För Birgitta Westin handlar hållbarhet även om att jobba förebyggande och med förbättringar i vardagen. T.ex. att hantera läkemedel och kemikalier på ett bra och miljöriktigt sätt. Det handlar även om de materialen vi köper in och hur vi hanterar dessa.

–  Om jag jämför oss med andra sjukhus tycker jag att vi ligger i framkant. Mycket tack vare att våra medarbetare är medvetna och jobbar aktivt med miljöfrågan!

Miljösamordnare Birgitta Westins främsta uppdrag:

  • Se till att vi arbetar systematiskt med miljöfrågor och uppfyller kraven för att vara miljöcertifierade enligt ISO 14001.
  • Sprida information och vara ett stöd i miljöarbetet, t.ex. hur vi ska hantera kemikalier, avfall och material.
  • Arbeta tillsammans med Sös 147 miljöombud och 13 miljöhandläggare och andra som är engagerade i miljöfrågorna på Sös.

 

Artikeln är plockad ur senaste numret av Vi på Sös, Sös magasin för sjukhusets medarbetare och patienter.