Hoppa till huvudinnehållet

Möt Södersjukhusets tre kliniska farmaceuter

Ökad patientsäkerhet och ett stöd för både läkare och sjuksköterskor. Så kan man sammanfatta det viktiga jobbet våra tre kliniska farmaceuter gör på Södersjukhuset med sin unika läkemedelskompetens.

Vad gör en klinisk farmaceut?

En klinisk farmaceut? Vad gör en sån, till skillnad från en vanlig farmaceut (eller apotekare, som det också kallas)? Jo, en klinisk farmaceut hjälper vårdteamet att se helheten när det gäller patientens läkemedelssituation, och fångar upp läkemedelsrelaterade problem. De gör även läkemedelsbeställning och hållbarhetskontroll av läkemedel. Utbildningsmässigt betyder det att man efter avslutad apotekarutbildning även läser det ettåriga magisterprogrammet i klinisk farmaci.

Möt Södersjukhusets tre kliniska farmaceuter, och hör deras berättelser om sina jobb.

Birgitta Elfsson - klinisk farmaceut sedan 2014

Kliniska farmaceuter (eller apotekare) har funnits länge i de anglosaxiska länderna. Men i Sverige är det en relativt ny funktion. 2014 anställde ortopeden på Sös sin första kliniska farmaceut, Birgitta Elfsson (t.h. på bilden ovan). Hon tror att behovet av hennes yrkesgrupp bara kommer att öka eftersom många av de patienter som kommer in på sjukhusen står på många läkemedel, har en stigande medelålder och är ganska sjuka.

På vilket sätt gör du som klinisk farmaceut skillnad?
– Jag gör över 1000 läkemedelsavstämningar per år, och hittar fel eller problem med läkemedelsbehandlingen i ungefär hälften av fallen. Det kan variera från enstaka till många fel – uppemot 20 förändringsförslag i sällsynta fall – som man behöver diskutera med läkarna.

Jenni Falgén - klinisk farmaceut sedan 2016

Jenni Falgén (t.v. på bilden ovan) kom direkt till Sös efter sin magisterexamen i klinisk farmaci 2016. Här delar hon sin tid mellan urologen och infektionskliniken. För henne är det framförallt två saker hon gillar med att vara klinisk farmaceut: att jobba tvärprofessionellt och lära sig av andra professioner, och patientkontakten.

Vilka är dina huvudsakliga utmaningar som klinisk farmaceut?
– Det kan bli lite ensamt som farmaceut på avdelningen – jag har många kollegor som är sjuksköterskor och läkare, men jobbar inte nära någon annan apotekare som jag kan bolla frågor och funderingar med.

Laila Ibrahim Bengtsson - klinisk farmaceut sedan 2015

När Laila Ibrahim Bengtsson (i mitten på bilden ovan) började på kardiologens vårdavdelningar som klinisk farmaceut, var det många som undrade vad en apotekare skulle in i det kliniska att göra. Ett år senare konstaterar samma människor: ”Hur har vi klarat oss utan en apotekare på avdelningen!”.

Vad ser du som din främsta uppgift i ditt jobb?
– Jag försöker hitta lösningar på hur vi kan underlätta läkemedelshanteringen för sjuksköterskorna, något som tar lång tid och lätt kan bli fel. Som klinisk farmaceut ser jag även över läkemedelslistor tillsammans med läkarna och gör de ändringar som behövs.