Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inleddes den 4 juni och utökades den 11 juni kl 11.00. Läs mer här.

Neo i nya lokaler

Efter sommaren får neonatalvården på Sachsska barn- och ungdomssjukhuset flytta in i nybyggda och mycket efterlängtade lokaler på Södersjukhuset. I gamla akutens lokaler kommer de små barnen och deras vårdnadshavare kunna vårdas tillsammans i ändamålsenliga och anpassade lokaler för modern neonatalvård. Efter lång väntan, många olika turer och planeringar sker äntligen inflyttning den 29 september.

Marina Adler Runow, vårdchef, berättar att 10% av alla barn som föds är i behov av neonatalvård. Bland barnen finns både de som är för tidigt födda och de som är sjuka när de föds. Vårdtiderna är allt från några timmar till flera månader och verksamheten är relativt utmanande att planera eftersom den är akut och helt beroende av när förlossningar sker. Närhet till förlossningen är avgörande för att samarbeta och ge ett optimalt omhändertagande vid akuta situationer i samband med att barn föds.

Barnen som vårdas på Sachsskas neo är födda från vecka 28, de som är ännu yngre vårdas på Karolinska. I starten finns 26 vårdplatser, men framöver finns det möjlighet att utöka till 32 vårdplatser.

Hur känns det att få nya lokaler?

Mona Persson – som är barnsjuksköterska, enhetsledare för hemsjukvården samt projektledare från verksamheten vad gäller ny neo – uttrycker att det känns fantastiskt att få nya lokaler som är så väl anpassade efter vårdbehoven hos barn som ska vårdas hud mot hud. Nu finns det möjlighet för föräldrarna att finnas nära barnet hela tiden. Efter avslutad intensivvård vårdas barnet tillsammans med föräldrarna på rum utrustade med centralövervak för de barn som är i behov av kontinuerlig övervakning. Alla rum har dessutom tillgång till eget badrum. En av de gamla avdelningarna som vi nu lämnar är från år 2000 och där finns inte ens familjerum.

Marina lägger till att de nya lokalerna ger förutsättningar att bedriva samvård med syfte att undvika separation av mamma och barn. Nya samarbetsformer kommer att utarbetas tillsammans med Kvinnokliniken och målet är att minimera separation mellan mor i behov av BB-vård och barn som är i behov av neonatalvård.

Vad blir det för skillnad för barn och föräldrar?

Marina beskriver att föräldrar och barn får tillgång till varandra dygnet runt i de nya lokalerna. Många vårdas i flera månader och det kräver en bra miljö. Barnkonventionens artikel 9 säger också att barn inte ska skiljas från sina föräldrar, utom när det är nödvändigt för barnets bästa.

Den så kallade barn- och familjecentrerade vården inkluderar att ge stöd till hela familjen. Vården bygger på att barn och föräldrar finns nära varandra och en av personalens viktiga uppgifter är att skapa en trygg miljö där föräldrar är delaktiga i omvårdnaden av sitt barn. Föräldrarna ska kunna göra allt det vanliga som behövs i omvårdnaden av barnet exempelvis tvätta, mata, byta blöja och ta tempen.

Marina betonar också att hygienaspekten är extra viktig då barnen är små och känsliga. De nya och anpassade lokalerna kommer att underlätta arbetet med hygien. Det är många människor som rör sig i lokalerna och det kommer att bli betydligt mycket lättare att hålla avstånd till varandra med stora och moderna arbetsytor.

Vad blir det för skillnad för medarbetarna?

Mona beskriver att de nya lokalerna kommer att underlätta för medarbetarna att jobba ergonomiskt. Arbetsytorna kommer nu att bli ändamålsenliga både vad gäller storlek och ljussättning.

Vissa arbetssätt kommer att förändras då vi exempelvis inför nytt kallelsesystem och nya takhängda ”pendlar” på IVA salarna. I pendeln kan man ansluta el, gas och nätverk till apparatur som är nödvändiga för barnets vård. Fördelen med pendlarna är att dessa kan förflyttas inom barnets vårdplats, utifrån barn- och föräldrars behov, och samtidigt ha tillgång till de apparater som krävs.

Neonatala hemsjukvården och neonatalmottagningen flyttar också till nya lokaler

Även hemsjukvården och neonatalmottagningen ser fram emot att flytta till nya lokaler. Fyra barnsjuksköterskor arbetar i hemsjukvården och tar hand om barn som inte behöver slutvårdas på avdelningen utan kan fortsätta vården i hemmet. Barnet kan åka hem som tidigast från vecka 34. Mona berättar att forskning visar att det är en säker vårdform och att det finns många fördelar med att vårdas i hemmet med sin familj. Barnsjuksköterskorna åker hem cirka varannan dag till familjerna för amningsstöd, nutritionsplanering, vägning, provtagning, samordning och planering för allt som sker under och efter vårdtiden. En del av barnen har övervakning en viss tid i form av apnélarm eller saturationsmätare.

Neonatalmottagningen består av två delar. Den ena delen är en sjuksköterskemottagning där två sjuksköterskor ansvarar för uppföljning efter utskrivning från neonatalen eller BB. Den andra delen består av en teammottagning (läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, kurator mm) där man följer barnens utveckling under flera år. Det kan handla om språkutveckling och barnets motoriska utveckling för att upptäcka vilka barn som behöver extra resurser.

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös. Bilden visar Mona (tv) och Marina (th) utanför utbidningslokal med spegelglas för åskådare