Hoppa till huvudinnehållet

Nio av tio patienter trygga med vården

illustration i blått som visar sjukhuset som siluett
Fler än nio av tio patienter som vårdats i slutenvården på Södersjukhuset under 2018 kände sig trygga med vården på avdelningen, visar nationella patientenkäten.

När patienterna själva får beskriva slutenvården ges överlag positiva omdömen. 88,5 procent anser att deras behov av vård och behandling har blivit tillgodosett, resultatet är i princip likvärdigt inom hela SLL. Ännu fler, 94,5 %, känner sig bemötta med respekt och värdighet. Sammantaget skulle nästan nio av tio patienter rekommendera vårdavdelningen till en annan patient i samma situation.

– Jag är väldigt stolt, det här är ett gott betyg för våra medarbetare som trots alla utmaningar med stängda vårdplatser och personalbrist kan förmedla lugn och trygghet till patienterna, säger Mikael Runsiö, vd för Södersjukhuset.

Något lägre betyg, 78 %, ges slutenvårdens förmåga att erbjuda kontinuitet mellan olika vårdformer. Och inom dimensionen delaktighet och information svarar sju av tio att de känner sig tillräckligt informerade om sin behandling.

– Vi jobbar intensivt med att öka patientens delaktighet i alla delar, inte minst i vårdplaneringen. Några exempel är personcentrerad rond, bedsiderapportering familjens checklista och en gemensam utskrivningsjournal som förbereder patienten på nästa steg. Jag tror att vi kommer se en förbättring här vid nästa mätning, säger Anne Kierkegaard, chefläkare på Södersjukhuset.

Enkätresultatet för Södersjukhuset följer överlag genomsnittet för Stockholmssjukhusen, med någon halv till en procents skillnad upp eller ned. Men på en punkt utmärker sig Sös extra positivt – och det är inom maten.

– Sedan vi startade tillagningen av patientmåltider i egen regi har andelen positiva omdömen ökat rejält, drygt 72 % jämfört med ca 65 % för övriga SLL. Det är ett kvitto på att god och vällagad mat påverkar patientens helhetsintryck av vården, men det bästa är förstås att det gynnar dennes tillfrisknande, säger Lena Lundin, Servicedirektör på Södersjukhuset.

Om enkäten

Den nationella patientenkäten genomförs vartannat år inom primärvård, somatisk öppen- och slutenvård, akutmottagningar, psykiatrisk öppen- och slutenvård, barnsjukvård öppen- och slutenvård samt barn- och ungdomspsykiatri. Undersökningarna pågår i hela landet och patienterna väljs ut slumpmässigt efter att nyligen ha besökt hälso- och sjukvården. Syftet är att utvärdera vården från patientens perspektiv och upptäcka områden där det finns utrymme för förbättringar.

2018 deltog Södersjukhuset för första gången i den gemensamma mätningen, därav att vi gör några jämförelser med tidigare resultat. Enkäten inom slutenvården omfattar olika dimensioner: Emotionellt stöd, Delaktighet och involvering, Respekt och bemötande, Kontinuitet och koordinering, Information och kunskap och Tillgänglighet.
 Läs mer om nationell patientenkät.

Södersjukhusets presstjänst Tel: 010-482 05 69 press.sodersjukhuset@regionstockholm.se