Hoppa till huvudinnehållet

Ny avhandling om behandling av handledsfrakturer

Röntgenbild på opererad handled
Den 5 april disputerade Jenny Saving, överläkare på ortopeden på Södersjukhuset, vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI Sös). Jennys avhandling fokuserar på behandling av handledsfrakturer och har titeln ”Treatment of distal radius fractures – clinical outcome, regional variation and health economics”.

Vad handlar forskningen i din avhandling om?

Min forskning handlar om behandling av handledsfrakturer (distala radiusfrakturer). För patienter i åldern 50 -74 år har jag jämfört två operationsmetoder - en traditionell mini-invasiv metod med extern fixation och en modernare invasiv metod med platta och skruvar. Jag har också jämfört operation med platta och skruvar mot gipsbehandling för patienter 70 år och äldre samt undersökt om det finns regionala skillnader gällande operationsmetoder.

Vad är det viktigaste du kommit fram till?

För patienter 50-74 år ger de båda operationsmetoderna ett lika bra funktionellt resultat, men operation med platta och skruvar verkar inte vara kostnadseffektivt jämfört med extern fixation. För de äldre patienterna ger platta och skruvar ett bättre funktionellt resultat än gipsbehandling. Dessutom har jag funnit stora skillnader mellan landstingen i val av operationsmetod och operation med platta och skruvar är den klart vanligaste metoden i de flesta landstingen.

Hur ska du gå vidare nu – ska du fortsätta forska?

Jag kommer att arbeta vidare inom vår forskargrupp, där vi bland annat skall utvärdera kostnadseffektiviteten av operation med platta jämfört med gipsbehandling för patienter 70 år och äldre. Vi kommer även undersöka de patienter som efter en handledsfraktur får ett uttalat dåligt funktionellt resultat och försöka ta reda på bakomliggande faktorer.

 Jenny Saving

Läs Jenny Savings avhandling här: https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/46641

 

Mer om handledsfraktur och behandlingsmetoder:
En handledsfraktur innebär att strålbenet (radius) i underarmen har brutits precis invid leden mot handen. Inom sjukvården kallas detta för distal radiusfraktur. Handledsfraktur är den vanligaste frakturen som behandlas i sjukvården. Behandling av handledsfraktur styrs av hur felställt brottet är.

  • Gipsbehandling: En gipsskena fästs över underarmen och handryggen fram till knogarna och stabiliserar frakturen tills den läkt efter cirka fem veckor.
  • Extern Fixation: Extern fixation är ett sätt att stabilisera en fraktur. Metallpinnar fästs i benet genom små hudsnitt. Pinnarna fixeras sedan i en yttre ram som stabiliserar frakturen tills den läkt efter cirka fem veckor. Därefter tas ramen och pinnarna bort.
  • Pinnfixation: Pinnfixation innebär att metallpinnar skruvas in i frakturfragmenten genom små hudsnitt och på så sätt fixerar frakturen. En gipsskena utanpå underarmen/handen stabiliserar ytterligare. Pinnar och gips tas bort efter fem veckor.
  • Plattfixation: En operationsmetod som fixerar brottet med en metallplatta som sätts närmast benet, under mjukdelarna och huden. Metallplattan, som är liten och tunn, fixerar brottet med hjälp av skruvar som sätts på ömse sidor av brottet. Plattan lämnas nästan alltid kvar efter att benet har läkt.