Hoppa till huvudinnehållet

Ny internationell studie om komplikationer under graviditet inleds på Södersjukhuset

Idag inleds en stor studie om Fetal neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) på Södersjukhuset. Studien ska genom blodprov undersöka hur många kvinnor i tidig graviditet som faktiskt har FNAIT. Förhoppningen är att fler gravida ska screenas och identifieras, och att ett nytt läkemedel ska kunna utvecklas.

Fetal neonatal alloimmun trombocytopeni (FNAIT) är en underdiagnostiserad åkomma som bland annat kan leda till intrakraniella blödningar (ICH) hos fostret och i värsta fall intrauterin fosterdöd (IUFD). Foster som överlever är lättblödande och behöver neonatal intensivvård. Södersjukhuset medverkar som enda sjukhus i Stockholm och är huvudansvarigt centra för studien i Sverige. Eva Wiberg Itzel som är överläkare, docent och lektor vid KI leder studien på Södersjukhuset och hoppas att den kan bidra till att alla gravida screenas och att ett läkemedel kan utvecklas.

- Förhoppningen är att FNAIT i en framtid ska ingå i screeningen hos alla nygravida i Sverige och i andra länder. Vi hoppas att resultaten kan vara med och bidra till att ett läkemedel kan utvecklas, säger Eva Wiberg Itzel.

Idag erbjuds screening till kvinnor som tidigare fött ett barn med FNAIT, men i den nya studien kommer alla kvinnor i Stockholm i tidig graviditet (vecka 10–14) att erbjudas att komma på provtagning på Södersjukhuset. Trots att FNAIT är en ovanlig åkomma kan fler fall komma att identifieras.

- Idag tror man att ungefär 1–5 per 1000 kvinnor har FNAIT. Vi på Södersjukhuset förlöser varje år ungefär 7000 barn vilket innebär att vi borde kunna identifiera omkring 20 kvinnor med FNAIT per år hos oss, säger Eva Wiberg Itzel.

Eva Wiberg.png

Eva Wiberg Itzel som är överläkare, docent och lektor vid KI.

Om studien

Studien är internationell och inleddes i USA År 2022, och kommer att inkludera 30 000–40 000 kvinnor i Europa och USA. Södersjukhuset medverkar som enda sjukhus i Stockholm och är huvudansvariga för studien i Sverige, som även bedrivs i Lund och Uppsala. Eva Wiberg Itzel är studiens Principal Investigator i Sverige.

Foto: Fotogruppen, Södersjukhuset