Hoppa till huvudinnehållet

Ny metod för bröstcancerscreening testas i höst

Pandemin pausade projektet, men nu ska kontrastförstärkt mammografi äntligen testas på Bröstcentrum. Förhoppningen är att metoden ska leda till att fler cancerfall upptäcks tidigt. Roxanna Hellgren, verksamhetschef för mammografin, berättar.

Sverige har ett effektivt och högkvalitativt screeningprogram för bröstcancer, men fortfarande screenas alla kvinnor på samma sätt oavsett vilken risk de har eller hur svårundersökta deras bröst är.

- Vi vill gå från ”one size fits all” till riskbaserad screening och kunna testa det under nästa år. Därför genomför vi i höst ett projekt som går ut på att testa kontrastförstärkt mammografi, säger Roxanna Hellgren.

- Sverige har förhållandevis väldigt låg dödlighet i bröstcancer, men vi vill göra det ännu bättre för den lilla grupp kvinnor som har högre risk än andra att drabbas.

Vad är kontrastförstärkt mammografi?

Kontrastförstärkt mammografi innebär att kontrastvätska med jod injiceras i venen i armvecket på den patient som ska undersökas. Två röntgenbilder tas sedan av bröstet i tät följd. Ansamling av kontrastmedlet kring en cancertumör gör att tumören blir lätt synlig på bilderna.

Tilläggsmetod till vanlig mammografi

Tack vare kontrastförstärkningen ska det gå att upptäcka tumörer som kan missas vid en vanlig mammografi. Målgruppen är kvinnor med täta bröst där tumören kan vara svårare att upptäcka. Förhoppningen är att metoden i framtiden ska användas som en tilläggsmetod till vanlig mammografi för kvinnor med svårundersökta bröst.

- Mammografi funkar utmärkt för de flesta kvinnor när det gäller att upptäcka bröstcancer i tidigt stadium, men vi vill addera en kostnadseffektiv metod som kan hjälpa kvinnor med högre risk att drabbas, säger Roxanna Hellgren.

Studien omfattar 420 kvinnor och pågår 2021 - 2022. Den omfattar kvinnor som återkallas för ytterligare undersökningar efter att ha genomgått en mammografi. Den första deltagaren inkluderades 11 oktober.

Vill veta effektivitet och acceptans

Studien genomförs för att se

  • om den är bra på att hitta cancer i ett tidigt stadium,
  • om den innebär biverkningar, och i så fall vilka,
  • om den är besvärlig att gå igenom eller något som är rimligt att genomföra,
  • om den även hittar godartade förändringar, som i sin tur kan skapa onödig oro, och
  • om den tolereras av kvinnor.

Projektet kallas Karma Kontrast och genomförs i samarbete med Karolinska Institutet. 

- All forskning behövde pausas under pandemin, men nu är vi igång igen, säger Roxanna Hellgren.

bröst med cancer svårbedömd mammografi lättbedömd mammografi

Mammografi hos kvinna med bröstcancer

Svårbedömd mammografi Lättbedömd mammografi

SMART senare

I ett senare skede kommer metoden att användas i större skala i projektet SMART. I SMART-projektet kommer kvinnor som erbjuds mammografiscreening ges möjlighet att få risken för bröstcancer testad.

Varje individs risk att drabbas av bröstcancer bedöms utifrån bland annat hur tät bröstvävnad man har, genetiska markörer, bröstcancer i släkten och livsstilsfaktorer. Utifrån detta anpassas screeningintervall och metoder. Kvinnor med hög risk och täta bröst kommer att erbjudas undersökning med kontrastförstärkt mammografi

Foto toppbild: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös