Hoppa till huvudinnehållet

Ny på jobbet! Daniel styr Sös digitalisering och vårdutveckling

Hans engagemang rör både samhället, medarbetare och patienter. Sedan bara några dagar tillbaka är Daniel Wänn Södersjukhusets nya utvecklings- och IT-direktör, och chef för SIMS – Sjukhusövergripande verksamhetsutveckling, IT, medicinsk teknik och sjukhusfysik. Att styra sjukhusets digitaliseringsarbete vidare för att utveckla vården blir en av hans viktiga uppgifter.

Daniel kommer närmast från en tjänst som regionchef på vårdföretaget PBM Sweden och har lång erfarenhet från uppdrag inom vårdutveckling och digitalisering.

Grattis till nya jobbet!
Kan du berätta lite kort om din bakgrund och tidigare roller?
– Tack! Jag är läkare i botten med min kliniska bakgrund främst inom primärvården, och har också en MBA från Handelshögskolan. Sedan 2012 har mitt fokus legat på digitalisering och utveckling av vården. Närmast kommer jag från PBM Sweden där jag sedan oktober 2020 var regionchef Stockholm för företagets hälso- & sjukvårdsverksamhet. PBM jobbar med beteendepsykologi och psykisk ohälsa och har verksamheter inom bland annat psykiatri, rehab och psykologisk behandling. Innan dess har jag haft olika roller som verksamhetskonsult inom hälso- och sjukvården i Norden.

Varför Sös?
– Södersjukhuset är ett av Sveriges mest spännande sjukhus! På många sätt är det ledande med en av de största akutmottagningarna i Norden och högkvalitativ specialiserad vård, men också genom det mångåriga arbete som pågått med att förbättra och effektivisera. De senaste åren har sjukhuset även fått en alltmer framskjuten roll inom vårdutveckling och digitalisering. En resa som jag tycker har varit intressant att följa.

Vad är dina känslor nu vid jobbstarten?
– Det känns väldigt roligt! Södersjukhuset befinner sig i en spännande fas och ska nu implementera den färdplan för digitalisering som har tagits fram. Jag är övertygad om att den nya organisationen SIMS blir en styrka. Att personer inom it, medicinsk teknik, sjukhusfysik, vårdutveckling och projektledning jobbar tätt ihop skapar bra förutsättningar för att kunna utveckla sjukvårdens processer på ett bra sätt. Ambitionerna är högt satta men det krävs för att vi i Sverige ska nå målet om att vara bäst i världen på digitalisering och e-hälsa. Här kan Sös ta en ledande roll.

Vad tror du kommer att bli tuffast i din roll? Och vad ser du mest fram emot?
– Det är ett komplext uppdrag. Det handlar både om att stötta de kliniska verksamheterna kring deras initiativ och behov, och att entusiasmera med nya idéer utifrån. Det finns en övergripande plan för hur utvecklingen och den fortsatta digitaliseringen ska gå till. Det svåra är nu att genomföra den. Men det är också det som är positivt utmanande. Jag ser fram emot att få jobba nära slutenvården och specialistvården igen och försöka fånga upp och ta hänsyn till de olika behov som finns i den komplexa miljön av patienter, yrkesgrupper, behandlingar, arbetssätt och den roll Södersjukhuset spelar i regionen.

Vad kommer du att fokusera på nu under din första tid på jobbet?
– Lära känna min medarbetargrupp och organisationen på sjukhuset. Inhämta åsikter och förstå vilka de omedelbara utmaningarna är. Men också hitta ambassadörer på sjukhuset som kan stötta arbetet med digitalisering, innovation och utveckling.
– Jag vill även så snart jag kan vidareutveckla Södersjukhusets relation med regionens olika samarbetsforum inom teknik, IT, innovation och utveckling. Här tror jag att vi måste ta större plats och tydliggöra våra behov i både pågående och kommande arbeten. Ombyggnationen av Sös vårdflyglar är till exempel en central del, som kommer ha stor påverkan på framtida miljöer både för medarbetare och patienter. Det är viktigt att det blir rätt från början, och framtidskompatibelt.

Vad engagerar dig i jobbet?
– Jag drivs av att förbättra vården utifrån tre perspektiv: medarbetare, patient och samhälle. Jag vill hjälpa våra medarbetare att få en bättre arbetsmiljö och enklare vardag; förbättra vårdkvaliteten; göra patienternas upplevelse av vården smidigare och tryggare; öka patientens självbestämmande och delaktighet; effektivisera vårdens processer så att vi kan göra mer för fler. Jag är övertygad om att det är möjligt att göra allt detta samtidigt, utan att göra avkall på någon av de enskilda dimensionerna.

Mer om Sös digitaliseringsarbete


Foto på Daniel Wänn: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös