Hoppa till huvudinnehållet

Ortopedoperation förbättrade arbetsmiljön och sparade pengar

Veronica Dahlgren, vårdenhetschef på ortopedoperation, står i en sjukhuskorridor iklädd blå operationskläder och ler med en lila pärm i händerna.
Ibland kan en kris bli en språngbräda för nytänkande och utveckling. Så blev det för Södersjukhusets ortopedoperationsenhet som efter ombyggnation och pandemiår lyckats minska sitt behov av bemanningssjuksköterskor nästan helt.

- Det är en jättestor vinst som gör att vi nu kan arbeta mer med våra mål och rutiner, säger Veronica Dahlgren som är en av två vårdenhetschefer på ortopedoperation.

År 2019 var ett tufft år för alla på ortopedoperation. En pågående flytt av enheten till nybyggda lokaler skapade en besvärlig arbetsmiljö och andelen bemanningssjuksköterskor på enheten var stor.

- Det är bra att kunna ta in bemanningssjuksköterskor för att klara verksamheten i arbetstoppar. Men de har inget ansvar för våra rutiner eller arbetsmiljö och det är heller ingenting vi kan begära. Det blev extra påtagligt under denna period, säger Veronica Dahlgren.

Flytten påverkade arbetsmiljön

När den nya och den gamla byggnaden dockades ihop fick ortopedoperation göra avkall på en stor del av sina lokaler vilket skapade merarbete. Flera sjuksköterskor valde att sluta och behovet av bemanningssjuksköterskor blev ännu större.

- Nu behövde vi jobba på att behålla den ordinarie personal som fanns kvar och försöka rekrytera nya, säger Veronica Dahlgren.

Till slut var äntligen flytten klar och ortopedoperation kunde börja jobba i större, ljusare och mer ändamålsenliga lokaler. Men efter sex månader kom coronapandemin och personalen stod inför nya utmaningar. Återigen fick lokaler upplåtas, den här gången blev hälften av operationssalarna omgjorda till IVA-vård.

Medarbetarna blev mer delaktiga

Paradoxalt nog blev svårigheterna en början på ett förbättringsarbete som lett till att ortopedoperation idag har bemanningssjuksköterskor endast vid tillfälliga behov.

- När vi gick ner i antal salar räckte ordinarie personal till. Jag såg till att bemanningssjuksköterskorna i första hand jobbade med IVA-vård, vilket gjorde att våra sjuksköterskor kunde stanna kvar på avdelningen och fokusera på sitt vanliga jobb. Medarbetarna kände sig sedda och att de kom i första hand, säger Veronica Dahlgren.

Personalgruppen blev mer sammansvetsad och både chefer och medarbetare deltog aktivt i arbetsmiljöarbetet.

- Vi började dela upp ansvarsområden så att fler fick ta ansvar nu när vi sakta blev fler. På så sätt kunde vi dela med oss av vår kunskap och erfarenhet mellan kollegor.

Ortopedoperation införde också tillitsbaserat ledarskap under den här tiden. Det innebär att medarbetarna får mer handlingsutrymme och att det finns ömsesidig tillit. Där ingår att ledarskap och mål måste vara tydliga.

- Det underlättas av att vi är två chefer. Jag och Karin Ijemugbe Gabari kan tillsammans hinna se alla medarbetare på ett annat sätt än om man är ensam.

Bemanningssjuksköterskor blev anställda

I höst införs fasta schemarader efter önskemål från medarbetarna och diskussioner pågår om hur vissa av arbetspassen kan innehålla effektivt arbete på operationssal i kombination med del av dag för kompetensutveckling och tid för återhämtning.

En konkret åtgärd för att rekrytera ny personal har varit att erbjuda sjuksköterskor som arbetat på vårdavdelning en betald specialistutbildning för att kunna jobba på operation. Därtill har man anställt tre operationssjuksköterskor som valt att lämna bemanningsföretag och bli fast anställda istället.

- Vi har en bit kvar till att bli fullbemannade men vi ser ljust på framtiden. För att få till en bra arbetsmiljö krävs det att alla hjälper till och tänker nytt. Vi är varandras arbetsmiljö, säger Veronica Dahlgren.

Kostnader för bemanningssjuksköterskor de senaste fyra åren på ortopedoperation:

  • 2018: 7 350 564 kr
  • 2019: 10 099 255 kr
  • 2020: 4 764 024 kr
  • 2021: 766 500 kr

På bild: Veronica Dahlgren, vårdenhetschef på ortopedoperation.
Foto: Johan Adelgren, Fotogruppen Sös