Hoppa till huvudinnehållet

Patienter med hjärtinfarkt kan få rätt behandling mycket tidigare

Den 16/11 disputerar Lina Ljung, specialistläkare i internmedicin och kardiologi på Södersjukhuset, vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning (KI Sös). I sin avhandling har hon undersökt olika metoder för att utreda patienter som söker vård med symtom som tyder på akut hjärtinfarkt och kommit fram till att de går att utreda snabbare.

Med hjälp av nya, mycket känsliga hjärtmarkörer i blodet kombinerat med en noggrann riskvärdering av patientens symtom, kan man bekräfta eller utesluta hjärtinfarktdiagnosen redan inom ett par timmar hos en stor andel av patienterna som söker till akutmottagningarna.   

- Symtom som tyder på akut hjärtinfarkt är en vanlig sökorsak vid sjukhusens akutmottagningar och traditionellt sett har en stor andel av dessa patienter lagts in för utredning men bara en mycket liten andel får diagnosen hjärtinfarkt. Syftet med forskningen har varit att hitta metoder för att redan på akutmottagningen kunna avgöra vilka som löper en hög risk för pågående hjärtinfarkt.

Ljungs avhandling visar att patienter med hjärtinfarkt tidigt kan få rätt behandling, samtidigt som de patienter som ej har en allvarlig sjukdom kan skrivas hem från akutmottagningen. Detta är positivt både för patienterna och för nyttjandet av vårdens resurser. Forsningen rör vuxna patienter från 18 år och uppåt.

Hur ska du gå vidare nu – ska du fortsätta forska? På vad då i så fall?

 - Jag vill gärna gå vidare och forska om hjärtmarkörer och om hur vi ytterligare förbättrar utredningen av patienter med misstänkt hjärtinfarkt.

Lina Ljung är anställd som specialistläkare i internmedicin och kardiologi vid Vo Kardiologi på Södersjukhuset. 16/11 disputerar hon vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset.