Hoppa till huvudinnehållet

Patienterna ger fin återkoppling till vården

Fler än 9 av 10 patienter svarade positivt på frågan om att de skulle kunna rekommendera mottagningen/vårdenheten på Södersjukhuset till någon annan i samma situation – detta visar årets Nationella patientenkät där vården på Södersjukhuset överlag får positiva omdömen.

Drygt 97% av patienterna i öppenvården har svarat positivt på frågan om de kände sig bemötta med respekt och värdighet oavsett: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

På frågan om det togs beslut om nästa steg i vården/behandlingen innan utskrivningen svarade dessutom drygt 84% av patienterna i slutenvården att så var fallet.

Eva Kristensen som är patientvägledare säger att "det patienterna upplever och sedan berättar för oss är alltid värt att lyssna på och att ge sig tid att reflektera över. Deras synpunkter är en viktig källa för att förbättra vården”

Bra vård skapas tillsammans. Tiden då patienter var passiva mottagare av vårdens tjänster är förbi. Säker, effektiv och personcentrerad vård skapas av vårdpersonal, patienter och anhöriga tillsammans. Därför deltar Södersjukhuset i den Nationella patientenkäten som skickas ut vartannat år. Syftet med mätningarna är att resultaten ska kunna används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv.

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös