Hoppa till huvudinnehållet
Information till patienter angående vårdstrejken

Södersjukhuset omfattas av Vårdförbundets strejk som inletts den 4 juni. Läs mer här.

Patrik Lyngå är ny docent i omvårdnad vid KI SÖS

Porträttbild av Patrik Lyngå framför en grå bakgrund
Patrik Lyngå har kombinerat jobbet som sjuksköterska på Södersjukhusets hjärtmottagning med att forska om hjärtsjukdomar sedan 2006. Som klinisk forskare har han hela tiden med sig den senaste kunskapen in i verksamheten. Nyligen blev han antagen som docent i omvårdnad vid Karolinska Institutet.
Vad betyder det här för dig?

Det betyder mycket. Dels är det ett erkännande av den forskning som gjorts, men också för de projekt som pågår eller är planerade och som bland annat innefattar handledning av doktorander. I en docentur ingår också att utbilda studenter och att utveckla och förhoppningsvis förbättra utbildningen ännu mer.

Vad forskar du om just nu?

I forskningen om hjärtsvikt är det ett projekt om järnbrist vid hjärtsvikt och ett annat om de olika symtom som patienter med hjärtsvikt har och hur de påverkar dem.

Hjärtinfarkt med normala kranskärl är ett annat område där vi har sett att stress kan vara en bidragande orsak. Där ingår också Takotsubo syndrom eller brustet hjärta som det också kallas. De flesta som drabbas är kvinnor och det är ett relativt nyupptäckt tillstånd. Eftersom man inte har forskat lika mycket på kvinnor och hjärtsjukdom historiskt sett så är det ett område där det finns mycket att jobba med.

Tillsammans med psykologer från Uppsala universitet har vi skapat ett behandlingsprogram som vi just nu testar i en randomiserad studie. Syftet är att minska stress och i bästa fall risken för återinsjuknande.

Vad fördelen med att arbeta som sjuksköterska och forska samtidigt?

Min forskning rör sig mycket kring livskvalitet. Det är en röd tråd i mina projekt. Som sjuksköterska kommer man från en humanistisk tradition – en vilja att vårda och stödja människor vilket kompletterar den medicinska vården och får det till en helhet.

Jag tänker på samma sätt kring varför jag är sjuksköterska som varför jag forskar: människor jag träffar ska ha en så bra livskvalitet som möjligt, och vi ska skapa det tillsammans. Och en stor fördel med klinisk forskning är att jag kan ta med nya forskningsrön tillbaka till golvet, till patienterna. Det är viktigt. Det är det man vill.

Om Patrik Lyngå:
  • Antogs som docent i omvårdnad vid Karolinska Institutet den 13 juni 2022
  • Arbetar som universitetssjuksköterska på hjärtsviktsmottagningen vid Vo Kardiologi
  • Handleder tre doktorander vid KI SÖS
  • Disputerade 2012 med avhandlingen Egenvård vid hjärtsvikt
  • Undervisar på sjuksköterskeprogrammet vid KI SÖS
  • Har jobbat på Södersjukhuset sedan 1986

Foto: Torkel Ekqvist, Fotogruppen Sös