Hoppa till huvudinnehållet

Premiär för Södersjukhusets patient- och närståenderåd

gruppbild på rådets ledamöter tillsammans med Mikael Runsiö och Anneli Lennberg
Nu har Södersjukhusets patient- och närståenderåd haft sitt första möte. I rådet ingår sex personer med egen erfarenhet av att vara patient och närstående. Tillsammans ska de bidra med sin kunskap för att utveckla vården och vårdprocesserna på Södersjukhuset.

Rådets viktigaste uppgift är att involvera och öka patientdelaktigheten och att ge ett patient- och närståendeperspektiv för att utveckla vården. Vid det första mötet medverkade Södersjukhusets VD Mikael Runsiö för att hälsa välkommen.

– Vi ser fram emot att jobba mer er och att ni ska lära oss av era erfarenheter. Vi ger oss ut på en resa tillsammans där vi ska mötas för att utveckla den framtida vården, sa han. 

Rådets ledamöter har svarat på en annons från Södersjukhuset och valts ut efter noggranna intervjuer.   

– Förutom den egna erfarenheten av att vara patient eller närstående har vi letat efter personer med ett stort engagemang som även kan ta sikte på helheten. De ska också ha möjlighet att arbeta aktivt med rådet, säger Anneli Lennberg, chefssjuksköterska på Södersjukhuset.

Malin och Anna är två av dem som svarade.  

– När jag såg annonsen att ingå i Södersjukhusets patientråd tänkte jag att det borde finnas patientråd överallt. Det finns ett stort behov av att stärka patienten och se personen bakom sjukdomen. När jag blev sjuk blev jag den jobbiga patienten. Jag blev min sjukdom. Samma sak hände min dotter och pappa, säger Malin.

– Detta är viktiga frågor som inte lyfts upp och tas hand om i vården i dag. Min erfarenhet, både som patient och närstående, är att det finns mycket som kan förbättras. Mycket handlar om bemötande. Vården glömmer också ibland att man kan nyttja de närståendes kunskap, säger Anna.

Patient- och närståenderådet kommer att ses regelbundet. Ledamöterna ska också medverka i sjukhuset kommittéer och råd kring patientsäkerhet, bemötande och etik.

– På så sätt får vi ett mer direkt samarbete och rådet kan påverka övergripande, något som förhoppningsvis kommer att märkas i vår verksamhet, säger Anneli Lennberg.